• ØKER: Prisene på en enkeltpassering i bompengeringen vil øke fra 15 til 25 kroner trolig fra 1. mars. Rabattordningene blir også dårligere, noe som vil doble den samlede bompengeregningen for bergenserne.

Dobler bompengene i vinter

Samferdselsministeren regner med at bompengesøknaden for Bybanen er vedtatt før vinteren er omme.

- Det er ingenting som tyder på forsinkelser. I løpet av vinteren bør det være mulig å ha behandlet ferdig bompengesøknaden, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp).

Det betyr at bergenserne fra 1. mars neste år må regne med å legge ut dobbelt så mye i bompenger som i dag. Pengene skal finansiere videre utbygging av Ringvei vest og Bybanen fra Lagunen til Flesland.

Et godt møte

Arnstad besøkte Bergen i formiddag, blant annet for å dele ut 60 millioner kroner i belønningsmidler til Bergen som staten hadde holdt tilbake. Her møtte hun politikere, toppbyråkrater og representanter for næringsliv og fagbevegelse. Og selv byråd Monica Mæland, som pleier å være en krevende vert for diverse statsråder, kunne med et bredt smil konstatere.

- Dette ble et bra møte.

Ikke fordi Arnstad hadde milliardløfter i kofferten, men fordi dialogen var god og Arnstads tale begripelig. Noe den ikke alltid har vært når tidligere samferdselsministere har vært i Bergen for å snakke samferdsel, slik en av møtedeltakerne litt syrlig kommenterte det hele.

Fornøyd med Bybanen

Det store spørsmålet i Bergen er hvor mye staten skal bidra med til den videre utbyggingen av Bybanen mot Åsane, Fyllingsdalen og Loddefjord.

- Det å få en gjennomgang av utviklingen for Bybanen var interessant. 31.000 reisende hver dag viser at den allerede dekker et viktig behov. Det som blir utfordringen ved en videre utbygging, er å fange opp de som bor et stykke fra Bybanen og hindre at de tar bilen, men det opplever jeg at det legges stor vekt på i planleggingen.

- Hva blir statens bidrag til den videre utbyggingen?

- I etterkant av klimameldingen skal staten utarbeide en kollektivstrategi, som blir en del av Nasjonal transportplan. Staten skal bidra til finansieringen, og en videre utbygging av Bybanen er et aktuelt prosjekt i den forbindelse.

Ingen løfter

- Både egne partifeller og andre lokale representanter for regjeringspartiene mener 50 prosent er en rimelig andel, hva mener du?

- Det er helt umulig å si. Dette er ikke behandlet i regjeringen og vi må komme tilbake til dette når transportplanen legges frem for Stortinget.

- Er det snakk om en vesentlig statlig andel, eller en mindre vesentlig.

- Dette er en avart av det samme spørsmålet. Kollektivtrafikken i byene er et regionalt ansvar, men staten skal også bidra. Hva det bidraget blir, er helt umulig å si nå.

Tviler på lokaltog

- Frp mener lokaltog mellom Flesland og Åsane er et godt alternativ til Bybanen, og har den fordel at staten betaler hele gildet. Hva mener du?

- Jernbaneverket jobber med meget omfattende investeringsplaner som til dels er ferdig planlagte, som for eksempel Ulrikstunnelen. Disse prosjektene er derfor langt mer modne enn en ny jernbanestrekning og vil naturlig nok stå først i køen, sier Arnstad.

 

 

KOMMENTARER Våre regler

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste fra Økonomi

- Dette er det aller
beste med jobben

Tore klatrer på jobb. Og han fortsetter når han har fri.

Vi dropper etikken hvis
den koster oss penger

Bare fire av ti nordmenn vil gi avkall på penger for at oljefondet skal bli mer etisk.

«Drill baby drill - eller redd verden, vær så snill?»

Sysla-kommentator Tina Bru om hvordan det er å sitte i energi- og miljøkomiteen – som hun beskriver som Stortingets største politiske paradoks satt i system.

Bruvik får fornyet tillit som styreleder

Valgkomiteen i Sparebanken Vest vil gi Trygve Bruvik to nye år som styreleder. Nå trekker nok et representantskapsmedlem seg i protest etter fallskjermsaken.

Slåss mot Audi i navnekrangel

I 2005 startet Jarle Jetmundsen og Gjert Brandsdal opp S Line Auto i Bergen. Nå kjemper de for retten til navnet.

Bilder