Storbankens makroøkonomer legger til grunn at den økonomiske nedturen internasjonalt ikke blir så dyp som man har trodd. Dessuten peker de på den norske økonomiens spesielle plass i verden, som vil gi en sterkere vekst enn hos våre handelspartnere.

— Vi mener at selv om situasjonen gjennom sommeren er blitt svakere internasjonalt, så er den ikke blitt dramatisk svakere. Vi tror at markedene har vært i overkant bekymret, og at ting skal gå seg litt til. Et verst tenkelig scenario i Europa er ikke noe vi legger til grunn, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets til NTB.

Har tatt feil

I forkant av Norges Banks rentemøte i august snudde de fleste analytikerne, slik at DnB Nor ble stående alene om å mene at sentralbanken ville heve renten.

— Sånn sett tok vi feil. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til slutten av juni, da Norges Bank la fram sin rapport med et veldig solid bilde av norsk økonomi, og med en rentebane som gikk ganske kraftig opp det kommende året. Vi tror ikke Norges Bank legger alt dette til side. Nå vil usikkerheten være såpass stor internasjonalt at det blir uendret rente i september, men dersom uroen begynner å avta, så vil Norges Bank heve styringsrenten med et kvart prosentpoeng i oktober og deretter i desember, sier Aamdal.

Styringsrenten vil om et år være på 3,25 prosent, ett prosentpoeng mer enn i dag, konkluderer DnB NOR Markets i rapporten Økonomiske utsikter som ble lagt fram torsdag.

Tro på rentero

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken tror på sin side at styringsrenten vil ligge uendret de neste to årene.

Handelsbanken oppdaterte sin renteprognose torsdag. Her legges det til grunn at det ligger an til en svært lav vekst i verdensøkonomien, og spesielt i eurosonen.

— Det vil trekke ned norsk vekst. Vi venter at inflasjonen vil bli holdt nede av lav vekst, og dermed godt under Norges Banks mål, skriver Mork.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra Gruppen understreker usikkerheten som råder, men sier til DN.no at han holder fast på hovedprognosen sin fra juni om uendret foliorente helt fram til 2015.

— Vi må avvente hvordan det går der ute, sier han.

Norge i utakt

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets skriver i rapporten at Norge er i utakt med resten av verden.

— Med rikelig med penger på bok og et næringsliv som nyter godt av ringvirkninger fra aktiviteten i olje- og gassektoren, er Norge i utakt med resten av den industrialiserte verden. Norsk økonomi vil vokse sterkere enn handelspartnerne også i årene fremover, skriver han.

Kyrre Aamdal peker dessuten på at den norske staten har muskler til å påvirke norsk økonomi dersom det for eksempel skulle bli behov for nye ekstraordinære tiltak.

Fortsatt lønnsvekst

DnB Nor mener at boligprisene skal opp på nye rekordnivåer, at husholdningenes gjeldsvekst vil fortsette å øke og at nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter.

Lønnsveksten for i år anslås å ende på 4,3 prosent. Neste år kan vi vente oss et lønnsløft på 4,6 prosent neste år og året deretter på 4,7 prosent. (©NTB)

TROR P ÅRENTEHEVING: Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB NOR.