Les også:

I januar trodde økonomene i meglerhuset DnB NOR Markets at ledigheten ville bli 3,6 prosent neste år. Fire måneder senere tror de at 2012-ledigheten blir så lav som 2,6 prosent. I de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå var den 3,1 prosent i februar.

Med andre ord: DnB Nor spår at 2012 blir et svært godt år for bedrifter og folk flest.

— Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur. Den blir friskere enn tidligere antatt, sier seniorøkonom Kjersti Haugland.

I sine nye prognoser oppjusterer DnB Nor anslagene for neste år med lange steg i positiv retning. Særlig blir veksten i privat forbruk mye høyere enn tidligere spådd. 4 prosent forbruksvekst neste år betyr grovt regnet at hver husholdning i gjennomsnitt øker forbruket med knapt 20000 kroner.

Næringslivet kan glede seg over sterkt oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i år og neste år. Oppdragene vil strømme inn over norske ingeniører og verftsarbeidere.

Årsakene er som så ofte før: Kina og oljepris.

  • Norsk økonomi skiller seg ut ved at den påvirkes veldig positivt av fremgangen i de fremvoksende økonomiene, sier Haugland.

Mens dyrere olje er en kostnad for andre land, er det økt inntekt for Norge. Haugland sier høy inntektsvekst for Norge gir høy forbruksvekst som igjen senker ledigheten.

  • Tåler økonomien den sterke lønnsveksten dere spår?

– Erfaringen fra 2000-tallet viser at høye priser på olje og andre råvarer slår ut i høy lønnsvekst. Dette er ikke noe problem så lenge bytteforholdet overfor utlandet bedrer seg. Norge har ikke et kostnadsproblem i forhold til den type bedrifter vi har, sier hun.

Bedre bytteforhold betyr at prisene på Norges eksport stiger mer enn prisene på importen.

DnB Nor-økonomene spår at oljeprisen blir 105 dollar pr. fat i år og neste år. Deretter stiger den 15 dollar hvert år, slik at den blir 150 dollar pr. fat i 2015. De siste dagene har prisen svingt rundt området 110–120 dollar pr. fat.

Alt det gode i økonomien blir fulgt av høyere rente. DnB Nor spår at styringsrenten stiger fra 2 prosent før dagens rentemøte til 3,75 prosent ved utgangen av neste år.

I morgen kommer Finansdepartementet med oppdaterte 2011-anslag i revidert nasjonalbudsjett.