— Et godt bilde på utviklingen går på veksten i porteføljen. Mens vi på konsernnivå har hatt en utlånsøkning på 4,9 prosent har vi her i vest nærmet oss 6 prosent. På bedriftssiden merker vi også den sterkeste veksten. Her har vi hatt en økning på 11,6 prosent, forteller Katrine Trovik, divisjonsdirektør i DnB NOR Bergen/Hordaland. Dette henger, ifølge divisjonsdirektøren, sammen med optimismen og forventninger i næringslivet. Med andre ord; finanskrisenes dager er over.

— Vi har også hatt en betydelig vekst i shippingporteføljen vår på Vestlandet blant annet som følge av en rekke større finansieringer av nybygg, hvilket viser at vi har rederier her vest med både evne og vilje til å satse fremover.

20 milliarder

For fire år siden satt DnB NOR seg målet om å nå 20 milliarder i resultat før tap i 2010. Det klarte bankgiganten med god margin (se tabell).

— Den lokale bankvirksomheten i vår region sto for 605 millioner kroner. Selv om det er en resultatreduksjon fra 2009 ¬– hvor vi endte opp på rundt 700 millioner, er veksten god – mener, Trovik.

Samlokalisering

Hun tror de gode resultatene vil fortsette i 2011. Og direktøren peker på en spennende nyhet som hun håper blir offentliggjøre i slutten av måneden.

— Det er lenge vært kjent at vi ønsker å samlokalisere 1550 arbeidsplasser og flytte DnB NORs aktiviteter i Bergen til Solheimsviken. Vi håper at vi løpet av måneden kan komme med nyheten om at det skjer.

— Så 2011 blir det store samlingsåret for konsernet?

— Det tar jo litt tid å få alt på plass. En eventuell samlokalisering vil ikke kunne skje før i 2013. Hva om vi kaller 2011 året hvor vi foretar en type mentale samlokalisering ved at vi samler oss under en merkevare, nemlig DnB.

DnB NOR ASA 2010 2009
Driftsinntekter 39,6 37,6
Driftsresultat før tap 21,1 18,7
Driftsresultat før skatt 18,1 11,0

Tall i milliarder kroner