• Banken har større vekst her i Bergen og Hordaland enn i resten av landet, sier regiondirektør i DnB NOR, Katrine Trovik.

Norge har så langt vært forskånet fra den økonomiske elendigheten i Europa. Og på Vestlandet er optimismen større enn i resten av landet, mener DnB NOR-sjefen her vest.

— Optimismen har selvfølgelig sammenheng med den betydelige oljevirksomheten her vest som nå gjør nye store funn, og bobler over av fremtidstro. Plutselig er det ingen som snakker om livet etter oljen lenger, sier Trovik.

— Investeringene i oljevirksomheten hadde en liten dupp i fjor og året før, men er nå tilbake igjen med ny vekst. Og det er ikke bare oljen som blomstrer langs kysten. I Bergen og Hordaland hadde vi en utlånsvekst i bedriftsmarkedet som var en prosent høyere enn resten av landet så langt i år. Samme var tilfelle i personkundemarkedet. Men der tror jeg forklaringen er at vi tar markedsandeler, sier Trovik.

Hun viser til at det først og fremst er underskogen av mindre og mellomstore selskaper som står for veksten.

Resultatet før tap og skatt de ni første månedene i år, for hennes divisjon i Bergen og Hordaland, havnet på 429 millioner kroner. Det er fire prosent lavere enn samme periode i fjor.

— Det skyldes litt kostnadsvekst etter nyansettelser og markedssatsing, men også sviktende vekst i noen markeder, sier Trovik.

Rentemarginen (forskjell på utlånsrente og innskuddsrente) er omtrent som året før.

Tapene var på skarve 20 millioner kroner av en forvaltningskapital 57 milliarder kroner.

Hele DnB NOR konsernet gikk ut av de ni første måneden i år med et resultat på 8,89 milliarder kroner, mot 8,78 milliarder tilsvarende periode i fjor.

Konsernets nedskrivninger i tredje kvartal alene var på 1 170 millioner kroner. En stor del av dette er knyttet til nedskrivninger av boliglånsporteføljen i Latvia, hvor mange har måttet gå fra husene sine.