DnB NOR kommer ikke best ut på Finansportalens liste over banker med lavest boligrente, påpeker Forbrukerombudet. Dersom bankens påstand om at den har «den aller beste renta» for dem i alderen 18— 33 år, ikke stemmer, er markedsføringen villedende og i strid med markedsføringsloven.

— Bruk av «billigst-påstander» har stor effekt på forbrukernes valg av tilbyder. For at forbrukerne skal få et best mulig sammenligningsgrunnlag, er det derfor viktig at slike påstander er riktige, sier forbrukerombud Gry Nergård.