• Dette er en sak hvor dessverre kjøpere og selgere av eiendommen Tennis Paradis har vært veldig uheldig med timingen.

Det sier informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB NOR konsernet.

— Finanskrisen var ikke forhåndsvarslet, og kom følgelig overraskende på alle. Det utløste et kraftig prisfall, spesielt i næringseiendom. Dessverre er det mange som investerte i denne perioden som har tapt penger på kort sikt. Kjøperne, som i dette tilfellet var erfarne eiendomsinvestorer, hadde til hensikt å gjøre raske penger - noe som dessverre ikke skjedde. Vår rolle i denne sammenhengen var å megle eiendommene, sier Rasmussen.

  • Når det gjelder den konkrete lånesaken til Oddvar Jacobsen så er det vanskelig for oss å kommentere den av hensyn til personvernet, noe som alle kunder har krav på uansett. Men på generelt grunnlag kan vi opplyse at tvangssalg er et virkemiddel som vi i så liten grad som mulig bruker. Det er en ulykkelig situasjon både for kunde og bank, og vi søker så langt det er mulig å finne andre løsninger, sier informasjonssjefen.