Les også:

I revidert budsjett som ble lagt frem fredag kommer de rødgrønne med ekstrabevilgning på 186 millioner kroner til vei og jernbane.

Allerede før revidert budsjettet ble lagt frem, var det klart at samferdsel blir en av de store vinnerne. Regjeringen plusser 186 millioner kroner på samferdselsbudsjettet, som allerede var på 29,4 milliarder kroner. Dette innebar allerede en vekst på 10,6 prosent sammenlignet med budsjettet for 2010.

Ttiltak på ulykkesvei

De rødgrønne vil øke bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak med 70 millioner kroner.

  • 30 millioner skal brukes til å bygge midtdelere på E18 i Aust-Agder. Det betyr at det vedtatte midtrekkverkprosjektet Frivold – Bie kan forlenges til Temse. Det blir dessuten lagt opp til å bygge midtrekkverk på E39 ved Try i Vest-Agder.
  • 30 millioner vil de rødgrønne bruke til å bygge midtdelere på E18 i Aust-Agder. Det betyr at det vedtatte midtrekkverkprosjektet Frivold – Bie kan forlenges til Temse. Det blir dessuten lagt opp til å bygge midtrekkverk på E39 ved Try i Vest-Agder.
  • 35 millioner kroner skal brukes til «kortsiktige tiltak» på E8 i Lavangsdalen i Troms. Pengene frigjøres gjennom omprioriteringer. Det har vært flere ulykker på E8 de siste årene, og i januar i år mistet fem mennesker mistet livet i en frontkollisjon på denne veien.

Mer til Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Østfoldbanen

I tillegg vil de rødgrønne øke bevilgningene til vedlikeholdsoppgaver på jernbanen med 40 millioner kroner. Dette skal fordeles på følgende strekninger:

  • 17 millioner kroner skal gå til å framskynde fornyet kontaktledningsanlegg på Vestfold— og Sørlandsbanen.
  • 10 millioner kroner settes av til fornying av kabler og rensing av skinner og sviller på Østfoldbanen.
  • 13 millioner kroner bevilges til flere fornyingstiltak på Marienborg i Trondheim og sporveksler og skilting på Jær-/Sørlandsbanen, samt til snøryddingsutstyr. Jernbaneverket bruker i år 2,8 milliarder kroner til vedlikehold og fornying. I Oslo-området har de fått de pengene de klarer å bruke. Nå styrker vi innsatsen på det øvrige jernbanenettet, sier Meltveit Kleppa til NTB.