Partene i kommuneoppgjøret kom til enighet tirsdag kveld. Det betyr likevel ikke at streikevåren er over.

Vekterne som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund er fremdeles i streik. Denne streiken trappes opp fra i morgen, noe som rammer en rekke flyplasser. Også på Bergen Lufthavn Flesland vil opptrappingen merkes fra onsdag.

Flere tas ut fra lørdag

Fra lørdag kan det bli flere flyplassansatte som tas ut i streik. Da har både Avinoransatte og flyteknikere meklingsfrist. Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har varslet at de vil ta ut alle sine medlemmer fra meklingsavslutning, som er natt til lørdag 8. juni.

Politiet streiker

Også medlemmene i Unio Stat streiker fremdeles. Blant disse er statsmeteorologene, mange politiansatte, forskere, sykepleiere ogfysioterapeuter i staten.

— Det er litt spesielt å være alene igjen i en streik. Men vi mener fremdeles at det er en viktig sak vi streiker for, sier Kjetil Rekdal, leder av Politiforbundet i Hordaland og streikeleder i Unio Stat.

Hovedbudskapet til Unio Stat er at kompetanse skal lønne seg.

— Det skal være mulig å kunne rekrutere og beholde nødvendig kompetanse i offentlig sektor, sier Rekdal.

Det betyr blant annet at Høgskolen i Bergen, der svært mange studenter har gått glipp av eksamen, fremdeles er rammet av streik.

- Håper du det blir en bevegelse mellom Unio Stat og Staten nå?

— Klart det. Det er ingen som ønsker en streik. At det kommer en bevegelse er en situasjon vi ønsker.

Trapper opp på torsdag

Unio Stat trapper opp streiken på torsdag. Streikeuttaketberører blant annet politidistriktene i Hordaland, Salten, Søndre Buskerud, Agder, Oslo, Troms og Sør-Trøndelag. Unio tar også ut medlemmer i streik ved universiteter og høgskoler, samt ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Unio vil fra torsdag ha rundt 3400 i streik i staten. 554 av disse er i Bergen. 480 er allerede tatt ut, mens 74 blir tatt ut fra torsdag, dersom streiken ikke er avblåst innen den tid.

26 av disse jobber ved Hordaland politidistrikt, mens 12 nye ansatte ved Høgskolen i Bergen tas ut i streik. I tillegg vil 26 ansatte ved Skatt Vest og ni ansatte ved Universitetet i Bergen streike fra torsdag morgen.

Heller ikke i Oslo, som er et eget tariffområde, er partene er enige.

Partene i Oslo-streiken startet frivillig mekling tirsdag klokken 15.15.

Til sammen 1315 streiker i Oslo kommune.