OWEC Tower driver kun med eksport.

— I Norge bygges det ikke ut offshore vindkraft det hele tatt, så markedet for oss er England, Tyskland, Frankrike, Belgia og Nederland. Det er der det rører seg i øyeblikket. 100 prosent av vår business er eksport, sier administrerende direktør Bjørn Fjeld.

Det er han også stolt over.

— Eksport i disse dager er ikke det letteste du gjør.

To Altakraftverk

Denne måneden startet vindparken Thornton Bank opp i Belgia, og OWEC Tower har designet og hatt engineeringansvar for fundamentene til parkens 48 offshore vindturbiner og fundament for transformatorstasjonen.

Tilsammen har selskapet siden oppstarten i 2004 designet 88 fundamenter til parker i Tyskland, England, Frankrike, og Belgia. De har bidratt til å kutte 900.000 tonn CO2 ved hjelp av en produksjon på 1,3 terrawattimer årlig. Det er like mye som to Altakraftverk årlig.

— Nå synes vi det er grunn til å feire at prosjektet er fullført. Vi er en bedrift på 14 ansatte, og vi vant konkurransen om Thornton Bank i konkurranse med mange store, etablerte selskaper, sier Fjeld.

Økonomisk motvind

Økonomisk har det gått trått for bedriften på Storetveit, og årsresultatene har vist millioner i underskudd siden 2009. I fjor viste regnskapet inntekter på 12,4 millioner, og et underskudd på 15,7 millioner kroner. Fjeld tror på bedre tider i det han mener er et marked som går i sykluser.

— De siste to årene har vi brukt på å forberede organisasjonen på det markedet vi ser skal komme, og har brukt mye penger på forskning og utvikling. Vi vil forbedre konseptene, gjøre dem lettere og billigere å produsere, i tillegg få ned prisen per produsert watt, sier han.

Investorer i ryggen

De siste årene har selskapet overlevd på gamle bragder og tidligere prosjekter, mens de venter på tildeling av prosjekter. I 2012 kjøpte KV Ventus, datterselskap av Keppel Corporation fra Singapore, 49,9 prosent av aksjene i OWEC Tower for 61 millioner kroner.

— Vi har heldigvis investorer i ryggen, og har overlevd fordi vi er interessante partnere for internasjonale selskaper. Tallene forblir rødfarget også for 2013, men det blir bedre i 2014. Akkurat nå har vi hatt motvind for finansene, men det tror jeg er typisk for bransjen.

Høyteknologisk arbeid

Et typisk engineeringprosjekt for OWEC Tower gir inntekter på mellom 25 og 30 millioner kroner.

— Vi har spisskompetanse på mekanisk beregning av strukturer, og bare computerarbeidet på en slik jobb tar det fem til seks uker for en pc å gjennomføre. Det er mye teknologisk kunnskap som ligger bakom hvert av fundamentene. De er tilpasset nøyaktig det stedet de står på, siden de står på ulik grunn og dybde, sier Fjeld.

Trått å være aktør

— Det er krevende å være aktør innen offshore vindkraft i Norge. Det er ikke noe hjemmemarked her, og det er viktig for å få i gang en business, sier Carl Gustaf Rye-Flortentz i Norwea, en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon.

Han mener det trengs støtteordninger for å få i gang industrien.

— Det finnes ingen støtteordninger for offshore vindkraft i Norge, og vindkraft er en teknologi som trenger støtte i dag for å presterer i morgen. Aktørene kan ikke bygge hvis man ikke tjener penger på det, og mange aktører har brent seg når de har satset på politiske lovnader, sier Rye-Florentz.

— De norske aktørene som er inne på markedet ser til utlandet. Som eksempel har Statoil og Statkraft bygget vindpark i Storbritannia og Fred. Olsen Windcarrier installert turbiner i Tyskland. Utfordringen for Norge er at vi forsvarer å olje og gass og glemmer ny marinfornybar energi. Norge trenger flere ben å stå på, sier han.