Byrådet vil bruke rett i overkant av 3,3 milliarder kroner på å drifte bergensskolene neste år. Det skal investeres for 486,2 millioner kroner

Byråd Filip Rygg (Krf) er mest fornøyd med å få på plass 6,5 millioner kroner til tiltak for skal sørge for at skolestartere skal få en enklere overgang fra barnehagen. Dette tror Rygg skal gjøre det mindre nødvendig med spesialundervisning på sikt.

— Det viktigste vi gjør er det vi gjør først, og da er det gledelig at bergensskolen i norsk sammenheng kan gå foran og fremvise en tydelig satsing tidligere. Det er i barneskolen og i overgangen barnehage/skole de største utfrodringene i videregående kan løses.

— Mange nye plasser og kompetanseheving for de ansatte er de to viktigste satsingene i barnehagebudsjettet. I 2011 startet vi opp kursing i to bydeler av ansatte som har fått lære å avdekke seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Fra 2012 vil dette utvides til samtlige bydeler.

Her er de store skolesatsingene:

 • Alvøen, rehabilitering av stengt bygningsmasse, 2012. * Hop basketballhall, 2012. * Ny Krohnborg bydelssenter, 2012. * Ny utvidelse av Søråshøgda skole, inkludert ballbane og gangvei, 2012. * Sædalen skole. 2. byggetrinn, 2012. * Volleyballhall i Råstølen, 2012/2013. * Hålandsdalen leirskole, nytt internat, 2013. * Bønes flerbrukshall med Black box, 2013. * Landås oppveksttun, 2013. * Volleyballhall ved Skjold skole, 2013. * Ny skole på Søreide m/flerbrukshall, 2013. (Offentlig privat samarbeid, OPS)
 • Hellen skole, utvidelse og rehabilitering, 2014. * Ulsmåg, rehabilitering/utvidelse, 2014. * Rolland skole, utvidelse hovedskolen (erstatte Kollåsen), 2014. * Holen skole, rehabilitering ungdomsskoledelen, 2014. * Damsgård skole, rehabilitering og oppjustering, utvidelse vurderes, 2014
 • Leikvang, ny ungdomsskole og idrettshall, 2014. (Offentlig privat samarbeid, OPS)
 • Nattland oppveksttun, utvidelse og rehabilitering, 2014/15. * Seimsmyrane, ny ungdomsskole, 2016
 • Jeg er svært godt fornøyd med årets budsjett. Den viktigste satsingen er avsettingen på 6.5 millioner til tidlig innsats i Bergensskolen. Det viktigste vi gjør er det vi gjør først, og da er det gledelig at Bergensskolen i norsk sammenheng kan gå foran og fremvise en tydelig satsing tidligere. Det er i barneskolen og i overgangen barnehage/skole de største utfrodringene i videregående kan løses.

— Dette budsjettet viser nok en gang en stor økning i skole- og barnhagebudsjettet. Heltene i vår sektor er alle de ansatte, jeg er veldig glad for at vi med dette vedtar et budsjett som støtter opp om det arbeidet som gjøres ute. Skolebyggene blir bedre, vi får flere barnehager og vi får mer til innholdet i skolen.

Barnehage

Byrådet skriver i en pressemelding at de vil prioritere opprustning av barnehagene. I budsjettet er det satt av 3,9 millioner i 2012 til oppgradering av inventar og utstyr i eldre barnehager og til inventar og utstyr til ombyggings- og byggeprosjekter

Planlagte barnehagebygg:

 • Flaktveit barnehage - rehabilitering og utvidelse, høsten 2012
 • Vadmyra barnehage - rehabilitering og utvidelse, 2012. * Trollskogen barnehage- overtakelse av eiendom og utvidelse, høsten 2012. * Møhlenpris oppveksttun - høsten 2013. * Nordnes oppveksttun/Haugeveien 40 - utvidelse/rehabilitering som vil inkludere Fredriksberg barnehage, høsten 2013
 • Skjold oppveksttun - ny barnehage, 2013
 • Valheim skole - ny barnehage, 2013. * Solhaug skole - ny barnehage, 2014
 • Indre Arna barnehage - etablering av permanent barnehage, høsten 2014
 • Landås oppveksttun barnehage - høsten 2014
 • Nattland oppveksttun - Pinnelien barnehage flyttes til oppveksttunet, høsten 2014
 • Nygårdsparken barnehage - regulering av permanent barnehage er igangsatt, høsten 2015. * Øvrebø barnehage - utvidelse, 2015

I tillegg er det avsatt midler i tidligere økonomiplan til:

 • Ny barnehage i Sollien, planlagt ferdig i 2012
 • Ny barnehage i Solheimslien, planlegt ferdig i 2013
 • Minde barnehage, utvidelse, planlagt ferdig i 2013

Hva synes du om budsjettet for de unge? Si din mening under!

SKAL SHINES OPP: Hellen skole i Sandviken.
ØRJAN DEISZ (arkiv)