— Det er alvorlig at 22 skoler ikke er helseverngodkjent, sier Sonja M. Skotheim, avdelingsleder i Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

De kommunale skolene mangler godkjenning etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv".

— Det betyr at disse skolene ikke oppfyller barnas krav til arbeidsmiljø, sier Skotheim.

Inneklima ofte årsak

For dårlig inneklima er den hyppigste årsaken til at skolene mangler godkjenningen.

— Veldig mange steder er det for dårlig luftskifte og inneklima, og rett og slett for dårlig vedlikehold. Andre årsaker kan være at skolene er så slitte at de er vanskelig å holde rene. Om det er sprekker i flatene eller murpuss faller ut, går det ikke an å holde rent, sier Skotheim.For høye temperaturer i klasserommene fordi vinduene reflekterer solen, dårlig belysning, slitt inventar eller utilfredsstillende ulykkesforebygging er andre årsaker til manglende godkjenning hos enkelte skoler, ifølge Skotheim.

Vedtak om pauser

— Konsekvensen av ikke tilfredsstillende inneklima kan være hodepine, opphopning av allergener som enkelte kan reagere på og det kan være vanskelig å konsentrere seg. På enkelte skoler er det satt krav til gode rutiner for lufting. Det kan være at elevene går ut for å lufte seg mellom to timer fremfor å ha to timer undervisning i ett strekk, sier Skotheim.

Forskriften til helseverngodkjenning av skoler og barnehager kom i 1995. — Forskriften sa at alle skoler skulle være godkjent innen 1998. Nå er vi i 2012. Det har gått alt for lang tid, sier Skotheim.

Hun påpeker imidlertid at det går i riktig retning.

— Bare på noen måneder har vi fått flere skoler godkjent, sier hun.

Planer for alle skolene

Randi de Lange, utbyggingssjef i Bergen kommunale bygg forteller at det enten er satt i gang arbeid med utbredringer eller at det foregår planlegging av utbedringer for alle de 22 skolene.

— En rekke av disse skolene er så godt som ferdig utbedret. For flere skoler har vi sendt inn søknad til helseverngodkjenning. En del av skolene blir også ferdig utbedret i løpet av våren. Det finnes midler på budsjettet til både rehabilitering og til bygging av nye skoler, sier hun.

- Når er alle skolene i Bergen helseverngodkjente?

— Det er vanskelig å si, fordi det stadig kommer nye krav fra myndighetene, til for eksempel innekima. Jeg tror det kan bli en evig sirkel. Jeg tror vi aldri kan si at nå er alle skolene helseverngodkjente, sier de Lange.

Kunne dette vært din skole?

BT setter i en serie artikler fokus på skolenes forfatning. Vi trenger din hjelp til å dokumentere skolenes sanne ansikt!

Hvordan står det til på din skole? Fryser du i klasserommet, er dusjene eller toalettene i stykker? Send bilder til 2211 eller skoleforfall@bt.no - eller fyll ut skjemaet under.

Hva mener du om forfallet i bergensskolen? Si din mening under!