Listene viser at Norgesgruppen overtar mange butikker i Nord-Norge, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Rogaland. Av de 50 butikkene er det seks i Osloområdet. I Hordaland skal Norgesgruppen overta Matkroken i Ulvik. I Sogn og Fjordane er det snakk om Rimi-butikkene i Høyanger og i Vik i Sogn.

Bunnpris skal overta 43 butikker. Mange av disse er på Vestlandet, noen i Trøndelag, på Sørlandet og indre Østlandet.

I Bergensområdet skal Bunnpris overta Ica Super Sotra, Rimi Steinsviken, Ica Super Gullgruven og Rimi Bønes.