I desember gikk Mandt av som havnedirektør etter bare syv måneder i jobben. Mandt inngikk en frivillig sluttavtale, men det kostet å få direktøren ut dørene.

BT har fått innsyn i sluttavtalen han inngikk med leder for havnestyret, Gunnar Bakke.

1,2 mill. på syv måneder

I avtalen kommer det frem at Mandt fortsatt mottar penger fra havnevesenet. Det skal han gjøre månedlig helt frem til september, da sluttavtalen avsluttes.

Selv om det ble et ganske kort opphold i Bergen og omland havnevesen for Mandt, har det økonomiske utbyttet blitt ganske greit.

De syv månedene i jobben brakte han 544.00 kroner i vanlig lønn. Med sluttpakken på toppen, kostet Mandts tjenester over 1,2 millioner kroner. Tar en hensyn til at han kun jobbet i syv måneder er det 177.000 kroner i måneden.

Ifølge sluttavtalen settes det ingen restriksjoner dersom Mandt får ny jobb.

Trakk seg, beholdt lønn

Mandt er likevel ikke alene om å ha fått direktørlønn uten å jobbe. Da hans forgjenger Gunvald Isaksen gikk på dagen i februar i fjor, fikk også han beholde månedslønnen. Det fikk han helt frem til han formelt gikk av med pensjon 22. juli samme år.

Selv om ikke det ble undertegnet en formell sluttavtale, fikk Isaksen i underkant av 400.000 kroner, uten å måtte jobbe.

Å kvitte seg med to ledere har dermed kostet Bergen og omland havnevesen over én million kroner på ett år.

Geir Olav Mandt ønsker ikke å kommentere sluttavtalen han fikk, eller hva som var bakgrunnen for at han gikk av.

— Jeg inngikk en avtale med styret om å avslutte arbeidsforholdet. Vi ble enige, og det var en grei løsning. Utover det har jeg ingen flere kommentarer, sier han - og henviser alle spørsmål til styreleder Bakke.

- Godkjent av styret

Gunnar Bakke sier at de inngikk en sluttavtale som både Mandt og havnestyret kunne aksepterte.

- Hva tenker du om å bruke så mye offentlige midler på å bli kvitt sjefer i havnevesenet?

  • Det er en beskrivelse jeg ikke er enig i, sier Bakke.

- Hva tenker du om å bruke så mye penger på sluttavtaler?

  • Dette er en avtale styret har godkjent, og for øvrig har jeg ingen kommentar til det, sier Bakke.

Bakke sier at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen om at en bytter havnedirektører ofte.

  • Det har bare vært ett skifte av havnedirektør de siste årene. Nå blir det altså et nytt. De andre som har vært inne har kun fungert i påvente av nyansettelse, sier han.

Havnevesenet står foran store endringer, med eventuell ny lokalisering av godshavn og en omfattende organisasjonsendring.

Bakke mener at lederskiftet ikke skal få betydning for disse prosessene.

Han sier at de nå er i ferd med å lyse ut havnedirektørstillingen på ny.

— Det vil skje så raskt som mulig, og i løpet av våren regner vi med å ha ansatt ny direktør, sier Bakke.

- Hvordan er forholdene i organisasjonen nå?

  • Det er ingen optimal situasjon. En trenger bare lese de rapportene som har vært utarbeidet for å se at det har vært en del uro, sier Bakke.
MÅTTE GÅ: Geir Olav Mandt.. ARKIVFOTO: Tor Høvik