Måndag kveld må du halda deg unna riksvei 7 i Samnanger i Hordaland.

Då tar eit vogntog på 75 meter heile vegen og vel så det.

Vogntoget, som har 32 akslingar, skal frakta ein transformator på 228 tonn frå Bjørkheim kai til Samnanger transformatorstasjon i Børdalen. Ei strekning på om lag ti kilometer.

Fire vogntog i eit

75 meter er langt. Veldig langt. Om lag fire gonger så langt som eit vanleg vogntog. Til samanlikning er Rådhuset i Bergen 51,2 meter høgt.

Måtte byggje ny kai

Den gigantiske transformatoren kjem med skipet Elektron frå Nederland til Bjørkheim kai.

— Vi har bygd ei ny kai i Bjørkheim for å få dette til, seier Eli Dimmen, prosjektleiar i BKK Nett, til bt.no.

Transformatoren står på vogntoget i skipet. Den kjem til Bjørkheim måndag 27. august.

Det vil ta tid å få det kjempestore vogntoget opp på hovudvegen, opp bakkane og vidare inn i Børdalen. For i minst mogleg grad vera til hinder for trafikken på riksvegen vil transporten gå måndag kveld og natt til tysdag.

— Dersom alt går strålande, reknar vi med at transporten skal gå på eit par timar. Men det er satt av fira timar til oppdraget, seier Dimmen. Naturleg nok vert delar av vegen stengt i den tida dette tar.

På centimeteren

— I tillegg til å byggja ny kai, har hovudutfordringa vore høgda på tunnelane på strekninga. Vi vurderte å gå i land i Arna med transformatoren, men fleire av tunnelane på den strekninga var ikkje store nok til at dette gjekk, seier prosjektleiar Dimmen.

BKK har fylt ut nokre svingar på strekninga opp til stasjonen for å få vogntoget fram.

For å få høgda på transporten låg nok, måtte transformatoren spesialdesignast. På Frøland bru måtte asfalten fresast ned til 4 centimeter. Så her snakkar vi om centimetermanøvrering av monstertransporten.

Ein av dei største i Norge

Statnett Transport er dei som har stått for dei største transportane av trafoar i Norge. Dei frakta trafoar opp til 250 tonn, og det er dei som står for transporten i Samnanger på mandag kveld. Heile transporten i Samnanger er på om lag 400 tonn. Sjølve transformatoren, når den vert transportert, er på 228 tonn.

Så langt Statnett Transport veit, er dette ein av dei største transportane som er gjort på vegane her i landet.

Eit nytt kraftsenter

BKK har det siste halvåret bygd eit kraftsenter Børdalen i Samnanger (sjå kart til høgre).

Den nye transformatorstasjonen er den første stasjonen til BKK som kan transformere 420 kilovolt. Den blir eit knutepunkt for straumforsyninga på Vestlandet. Stasjonen vert mellom anna utvida for å kunna ta imot Statnett si omdiskuterte kraftline frå Simadalen til Samnanger.

I september kjem ein ny monstertransport same vegen. Det er ein reaktor med ei totalvekt på om lag 250 tonn.

Du kan lesa meir om kraftstasjonen og prosjektet her.

TEK VEGEN: Ikkje prøv deg med ei forbikøyring her.
Statnett Transport
NY KAI: Denne kaia ved Bjørkheim er bygd for å kunne få den store transformatoren i land.
BKK
NY VEG: Vegen opp frå kaien til riksveg 7 er og bygd for å få plass til den store lasta.
BKK
GIGANTISK: Her er den nye transformatoren som kjem til Samnanger. Biletet er frå fabrikken i Nijmegen i Nederland. Prosjektleiar Eli Dimmen vert liten der ho står på lokket av transformatoren.
BKK