Opninga av Kvinnherad musikk— og kulturskule sin nye samlingsstad midt i Husnes sentrum skjer eit halvt år på overtid.

Fredag var det klart for markering med ei festframsyning der elevgrupper innan dans, instrumental-, kor- og rockemusikk opptredde.

Omstridd hus

Laurdag var det offisiell opning ved ordførar Synnøve Solbakken og open dag med nye elevframføringar.

Kvinnherad kommune finansierer under halvparten av kostnaden med bygget, men investeringa har likevel vore lokalpolitisk omstridd avdi kommunen samstundes har måtta ty til omfattande budsjettnedskjeringar innan skule og omsorgstenester.

Ikkje annonsert

Opninga var på førehand ikkje omtalt på kommunen si offisielle nettside. I tillegg til kommunale midlar, er kulturskulebygget finansiert med momsrefusjon og private og offentlege tilskot.

Kvinnherad kulturskule har rundt 600 elevplassar og 15 tilsette.

Skulen er open for alle born og unge i kommunen, og er utan opptaksprøve. Kulturskulen sel dirigenttenester til skulekorps, musikkorps og kor i Kvinnherad.

«Scenen er din»

Kulturskulesenteret er bygt i tilknyting til kulturhuset på Husnes. Arkitektkontoret Rambøll si avdeling i Bergen vann konkurransen om å teikna bygget, med mottoet «Scenen er din» i samarbeid med det lokale arkitektkontoret Lead INC.

Utsmykkingskonsulent har vore Gunn Harbitz. Kunstnaren Dyveke Sanne har ansvaret for den spesielle himlingen i inngangspartiet til senteret, ei polert plate i rustfritt stål som er gjennomhola for å gje plass til om lag 7000 led-lys i eit mønster som tilsvarar korleis hus og infrastruktur er plassert på Husnes.