— 1,65 millioner kroner er mye penger, og jeg har jo utgifter jeg òg. Det har gått ut over søvnen, jeg unner ingen å havne bort i det samme, sier Wenche Folkedal.

15. juni i år undertegnet Wenche Folkedal kontrakten med sin kusine. Kusinen kjøpte huset, og er nå flyttet inn og i full gang med oppussingen. De brukte ikke megler, men via Gule Sider hadde Folkedal funnet frem til advokat Aage Mjeldheim på Sotra, som kunne ta seg av alle formalitetene.

19. juli ble kjøpesummen på 1.650.000 kroner innbetalt på klientkonto hos Mjeldheim. Der skulle de stå inntil han hadde fått tinglyst handelen. Normalt tar knappe to uker å få alt i orden, slik at selgeren får pengene og kjøperen skjøte på eiendommen.

— I henhold til følgebrev til Statens kartverk ble sikringsobligasjon, skjøtet og bankens pantobligasjon først sendt til tinglysing 20. august i år. Forsendelsen ble først mottatt hos kartverket 31. august. Dokumentene ble da returnert til Mjeldheim som følge av manglende vitnepåtegning. Skjøte og pantobligasjonene er ikke tinglyst pr. dags dato. Folkedal har derfor heller ikke fått utbetalt salgssummen, sier Folkedals advokat, Bianca Reichelt.

Reichelt har flere ganger etterlyst en tilbakemelding fra Mjeldheim,

— Jeg har ikke hørt noe fra Mjeldheim siden torsdag 30. august, til tross for at han lovet å komme tilbake til meg dagen etter, sier hun.

Mistet bevilling

Folkedal mener Mjeldheim bare har kommet med bortforklaring fra første gang hun etterlyste pengene.

— Han sa det bare var tull og tøys fra bankens side, og så spurte han om kusinen min var til å stole på.

— Så sa han at han skulle 14 dager på ferie. Da 14 dager var gått, hørte jeg ingenting, sier hun.

17. august tok Bergens Tidende første gang kontakt med Mjeldheim med spørsmål om hvor det var blitt av pengene. Den gang svarte han:

— Kjøper skulle betale innen en gitt dato, men innbetalingen ble litt forsinket, slik at den kom da jeg hadde reist på ferie. Jeg kom tilbake denne uken og har satt i gang arbeidet, men jeg kan ikke betale ut pengene før alt det formelle er på plass, med tinglysning, kartverket og så videre I mellomtiden står pengene står på rentebærende klientkonto. Jeg regner med å betale ut neste uke, med renter, sa Mjeldheim.

Men 3. september fikk Mjeldheim vite at Advokatbevillingsnemnden tar fra ham advokatbevillingen, fordi han ikke har levert regnskap for 2011 i tide. Mjeldheim har mistet bevillingen en gang tidligere og har flere advarsler for økonomisk rot. I går bestemte han seg for ikke å klage på Advokatbevillingsnemndens avgjørelse, avvikle advokatpraksisen og oversende Folkedals sak til Reichelt (se egen artikkel).

Manglet tillatelse

For å kunne drive med eiendomsmegling, kreves det at man har sikkerhetsstillelse i form av en forsikring som dekker mulig ansvar som kan oppstå som følge av eiendomsmeglervirksomheten.

I sommer fikk Finanstilsynet melding fra Mjeldheims forsikringsselskapet om at garantien var trukket tilbake.

— Når en garanti er trukket tilbake, har man ikke lenger tillatelse til å drive med eiendomsmegling, sier seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Finanstilsynet.

Ifølge Grøstad var Mjeldheim uten slik garanti fra 28. juni i sommer.

Da kjøpers bank ble kjent med at Mjeldheim var strøket fra konsesjonslistene, stoppet banken først utbetalingen av kjøpesummen, ifølge Reichelt.

Reichelt sier Mjeldheim fikk en annen advokat på kontoret til å tegne den nødvendige forsikringen, uten å informere Folkedal om at en annen advokat hadde overtatt som ansvarlig megler, slik han skal etter loven.

AVVIKLER: Frem til mandag denne uken var Aage Mjeldheim advokat i en større narkotikasak i Bergen. Fra og med tirsdag var han fratatt advokatbevillingen. Når har han bestemt seg for ikke å klage på vedtaket, og avvikler advokatpraksisen.
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN