Nettopp flygernes ansettelsesforhold har vært et helt sentralt krav fra deres side.

— Vi har oppnådd en klar binding til morselskapet Norwegian Air Shuttle i form av juridiske og økonomiske garantier uavhengig av hvilket datterselskap pilotene er ansatt i, sier Vatnar.

- Vi har vunnet frem på helt sentrale områder

Samtidig har flygerne ifølge Vatnar gått fra ytelse- til innskuddspensjon og akseptert en rimeligere forsikringsordning. I tillegg har de bidratt til mer fleksibel arbeidstid.

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, er glad streiken er over, og at alle passasjerene igjen kan komme seg dit de skal.

Svært lettet Bjørn Kjos

— Jeg er svært lettet over at pilotstreiken nå er avblåst og at passasjerene våre endelig kan føle seg trygge på at flyene snart vil gå som normalt, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det at de skandinaviske pilotene har fått en ny tariffavtale med betingelser som fortsatt er blant de beste i bransjen. Avtalen er inngått med de pilotselskapene de nå er ansatt i.

I tillegg har Norwegian-konsernet videreført en særskilt stillingsgaranti for alle pilotene som i dag er ansatt i Skandinavia. En slik garanti er unik i skandinavisk arbeidsliv og i en konkurranseutsatt bransje som luftfarten. Stillingsgarantiens varighet følger tariffavtalen for øvrig og gjelder frem til oktober 2017, skriver Norwegian.

— Selskapet er påført store økonomiske kostnader. Det har vært en meget krevende periode både for våre passasjerer og for våre mange medarbeidere som har jobbet dag og natt for å håndtere streiken og ta hånd om passasjerene på best mulig måte. Jeg er også veldig takknemlig for den tålmodigheten og støtten vi har fått fra publikum, sier Kjos.

Dette er betingelsene som Parat og Norwegian er blitt enige om:

  • Stillingsgaranti fra morselskapet i tre år for samtlige piloter i Skandinavia (dvs. en garanti mot nedbemanning i pilotselskapene)
  • Felleskonsernansiennitet for alle piloter med baser i Europa (en pilot tilsatt ved en base kan ikke skyves ut av hensyn til ansiennitet)
  • Ingen lønnsøkning i 2015 (utover opprykk på en fast lønnsstige på 2-5%)
  • Minimum 184 fridager i året, dvs. minimal endring
  • Helt marginale endringer i arbeidstid ogfleksibilitet
  • Overgang til innskuddspensjonsordning, samt en lukket ytelsespensjon for de som har 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder (65 år)
  • Skattefri utbetaling på 2,65 millioner kroner (30G) ved tap av flysertifikat (Loss of License-forsikring) + enengangsutbetaling på 1,65 x årslønn
  • Felles forhandlingsrett for Norge, Sverige og Danmark