Medlemstallet som ligger til grunn for beregningen, er innhentet fra organisasjonenes hjemmesider, fra siste tilgjengelige årsmelding eller muntlig fra organisasjonenes sentralkontor.

Organisasjon Støtte pr. medlem Støtte totalt
Norsk forening mot Støy 985 985 000
Fortidsminneforeningen 508 3 812 000
Norges Naturvernforbund 363 6 793 000
Entomologisk Forening 348 209 000
Norsk Vannforening 244 317 000
Miljøagentene 223 1 116 000
Norsk biologforening 209 209 000
Natur og Ungdom 198 1 384 000
Norsk ornitologisk forening 192 1 828 000
Forbundet Kysten 190 1 706 000
Norsk zoologisk forening 161 209 000
WWF Norge 145 1 594 000
Botanisk Forening 139 209 000
Framtiden i våre hender 123 2 704 000
Norges Miljøvernforbund 104 244 000
Norges sopp- og nyttevekstforbund 60 209 000
SABIMA *) 50 929 000
Norges Jeger- og fiskerforbund 47 5 729 000
Den norske Turistforening 20 4 597 000
FRIFO *) 6 2 824 000
Norges kulturvernforbund *) 4 774 000
Foreningen Våre Rovdyr Ingen tall 290 000

*) Dette er paraplyorganisasjoner.

Tilbake til artikkelen