• Les også: — Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk, det er nesten dobbelt så mye som biler, båter, tog og fly bruker til sammen. Om vi halverer energiforbruket i bygg, er det som å eliminere alle klimautslipp fra transport, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.I dag la han og samarbeidspartnerne Entra Eiendom, Zero-stiftelsen, entrepenøren Skanska og arkitektkontoret Snøhetta frem planene for Norges første energipositive forretningsbygg - altså et kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker. Hydro har tidligere ført opp et slikt bygg - men da i mer tempererte og solfylte Tyskland. Nå vil Brandtzæg prøve seg lenger mot nord, i Trondheim.Jeg kjenner klimaet der godt selv, etter å ha bodd der i over åtte år med regn, kalde vintre, vind og relativt lite sol. Får vi det til der, får vi det til alle andre steder i verden.
  • Bygningen som nå skal føres opp, vil bli på rundt 7-9000 kvadratmeter og huse 300-350 arbeidsplasser. Det ble presentert på en pressekonferanse i Trondheim i dag.Testbygget i Ulm i Sør-Tyskland overgikk de fleste forventningene.Vår ambisjon var å bygge et energinøytralt bygg, det endte opp som et bygg som produserer 80 prosent energi mer enn det bruker, skryter Hydro-toppen.

  Forskning

  Hydro har opp gjennom årene brukt flere hundre millioner kroner på å lage fasadeløsninger i aluminium som medfører betydelige reduksjoner i bygningers energiforbruk. Med bruk av teknologi til å fange solenergi og utnyttelse av varme kan byggene ikke bare spare på strømmen - men også lage strøm selv.

  Og det kan bli fremtiden for svært mange kontorer, også i kalde Norge, mener Brandtzæg.

  • Jeg er ganske sikker på at når vi får satt opp dette bygget, er det flere andre som vil gjøre det samme.

  EU innfører fra 2020 et krav om at alle nybygg skal være energinøytrale.

  — Og dette klarer man uten at det blir hinsides dyrt?

  • Vi har eksempler på bygg vi har levert rundt omkring i Europa, som Vodafones hovedkontor i Milano. Der er det kontorer til 3000 personer. Det har 50 prosent av vanlig energiforbruk, og kostet 16 prosent mer å bygge. Tilbakebetalingstiden er i dette tilfellet mindre enn to år. Det er få byggprosjekter som har en tilbakebetalingstid på så få år, sier Brandtzæg.