For 2013 økes driftskonsekvensene av investeringer for idrettsbygg med 1,63 millioner kroner. Allerede fra 2014 blir det store endringer. Da tas det nye 50-metersbassenget i bruk, og det er budsjettert med 81, 7 millioner (brutto) i økte driftskostnader.

— Ja, det er mye, men det for så vidt ikke nytt at det blir dyrt. Dette blir konsekvensen av at vi tar det nye anlegget tas i bruk, sier idrettsdirektør Rune Titlestad.

Dette er driftskonsekvenser av internleie, lønn til personell, energi og lignende kostnader.

— Alt dette vil løpe fra 1. januar 2014, sier Titlestad.

Og 2014 vil være spesielt.— Inntektsgrunnlaget vil være lavere enn ved et normalt driftsår. Det vil være en prøvedrift der de ansatte skal settes inn i alt, anlegget skal tas i bruk - men ikke i full tyngde med en gang. Det vil skje en gradvis opptrapping av bruken, sier han.

— Hovedanlegget ligger i dagens økonomiplan innenfor den driftsrammen som er oppgitt.

Først i 2015 vil man kunne få inn inntekter mot normalt.