Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften, spesielt for typiske næringskjøretøy.

Satsene reduseres med 44 prosent for tilhengere mv., 17 prosent for varebiler, lastebiler mv. og 5 prosent for andre kjøretøy. Samlet er dette en avgiftslettelse på om lag 185 millioner kroner påløpt og bokført i 2012. ## Litt billigere barnehage

Maksimalgrensen på foreldrebetalingen for en heltidsplass i 2012 vil med dette utgjøre 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis.

Dyrere å leie ut

Det betyr at de som eier en hel tomannsbolig, der de selv også bor, bare kan leie ut inntil halvparten — målt i utleieverdi - skattefritt. Dette vil tre i kraft fra nyttår.

Tobakk på stedet hvil

I motsetning til statsbudsjettene de foregående årene velger regjeringen å ikke øke verken tobakk- eller alkoholavgiften.

Derimot vil Regjeringen bruke 19 millioner kroner på en massemediakampanje mot forbruk av tobakk.

Litt dyrere mat

For en handlekurv med matvarer til 1500 kroner, betyr dette at 195,65 kroner går til matmoms, mot tidligere 184,21 kroner.

Økningen vil for denne handlekurven altså utgjøre 11,44 kroner.Samtidig foreslås det å fjerne avgiftene i matforvaltningen.

— Samlet vil dette trolig få liten betydning for matprisene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

For de fleste andre varer og tjenester (unntatt blant annet kinobilletter og persontransport) er momssatsen 25 prosent.

Store sykdomsutgifter

De utgiftene som tas ut av ordningen allerede fra 2012 er utgifter til tannhelse, bolig og transport.

Samtidig stenges ordningen for nye brukere.

— Dagens offentlige helse- og omsorgstilbud kan ikke sammenlignes med tilbudet da særfradraget ble innført på 1930-tallet. Når vi bruker av fellesskapets midler, bør innsatsen følge helsepolitiske prioriteringer. Vi vil derfor øke innsatsen for å gjøre det offentlige helsetilbudet enda bedre, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Les mer her: Intet fratrekk for store sykdomsutgifter

Andre endringer

Regjeringen varsler skattelettelser til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 36 til 38 prosent.

— Det kan stimulere deltidsarbeidende til å øke sine stillingsandeler, skriver regjeringen.

Hva mener du om endringene? Si din mening under!

ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX