Forskere fra Universitet i Missouri i USA, har demonstrert et «kjernefysisk batteri», skriver Aftenposten.no. Ifølge BBC er batteriet på størrelsen med et kronestykke, og det produserer strøm fra radioisotoper.

Den radioaktive substansen gir fra seg energi i form av ladede partikler som lager elektrisk spenning når de samles.

Forskerteamet ved Universitet i Missouri sier at batteriene har en million ganger større ladekapasitet enn konvensjonelle batterier.

Allerede i bruk

Kjernefysisike batterier er i og for seg intet nytt under solen. De er allerede i bruk i militære— og romfartstekniske installasjoner. Men da snakker vi om fysisk langt større batterienheter.

Målet med å lage batteriene så små, er å kunne bruke disse som eneregikilder til bittesmå såkalte mikro- og nanoelektromekaniske systemer (Mems og Nems).

Batteriene til forskerrne i Missouri er ikke bare mindre, de benytter seg også av såkalte flytende halvledere som skal være langt mer motstandsdyktige mot radioaktive stråleskader.

Radioaktivt materiale til tross, batteriene skal være sikre ved normal og riktig bruk.

- Ubegrunnet frykt

Når folk hører ordet «kjernefysisk», tenker de gjerne på noe som er veldig farlig, men faktum er at radioaktivt materiela har vært brukt uten problemer i utstyr som blant annet pacemakere, sier Jae Wan Kwon som leder forskerteamet i Missouri.

SINTEF-forsker Magnus Thomassen, som til daglig jobber med batteriteknologi, men da med elektrokjemiske og ikke kjernefysiske batterier, mener batterier basert på radioaktive materialer har begrensede bruksområder.

— En ting er å sende disse opp i verdensrommet, enn helt annen er ta i bruk radioaktivt materiale som energikilde i for eksempel transportsektoren, sier Thomassen, og peker på utfordringer knyttet til håndtering og destruering av de voldsomme mengdene radioaktivt avfall det vil avstedkomme.

Thomassen tror snarere at nettopp slike mikro- og nanoelektromekaniske applikasjoner som forskerne ved Universitet i Missouri jobber med, vil være et naturlig bruksområde for denne typen batteriteknologi.