Høyt sykefravær, ansatte som slutter, redusert trivsel og helseplager. Det er noen av forholdene Arbeidstilsynet varsler om for vognførerne på Bybanen. Problemet er innredningen av førerrommet, konstaterer Arbeidstilsynet.

Fjord1 Partner, selskapet som står for selve kjøringen av Bybanen, fastslår i et brev til Skyss datert 23. august at store slitasje— og muskelplager har ført til flere oppsigelser i bedriften.

Verneombud Arne Egil Landaas husker hvordan førerne allerede fra Bybanens start i 2010 begynte å få belastningsskader av å kjøre banen.

Syk i seks måneder

— Men den gang var det ikke sikkert at det betydde at det var noe feil med vognen. Det var nye arbeidsstillinger, og det kunne like gjerne være overgangen som gjorde oss syke. Men nå vet vi at det er et problem som ikke forsvinner, sier Landaas. Han er vognfører og verneombud i Fjord1 Partner.

Arbeidstilsynet kom forrige uke med varsel om pålegg mot Fjord1 Partner.

Flere tidligere bybaneførere BT har snakket med, har vært sykmeldt over lengre perioder etter slitasjeskader. Disse kommer, ifølge dem, på grunn av dårlig sittestilling og lange skift.

— Det koster bedriften mye penger i overtid og sykmeldinger at det er sånn, sier Peter Wrobel.

Wrobel, tillitsvalgt blant vognførerne, var selv sykmeldt i seks måneder i fjor med en senebetennelse i armen. Den skyldtes arbeidsstillingen i førersetet.

— Armlenene på hver side står i forskjellig stilling, og kan ikke justeres, så vi ender opp med å sitte skjevt hele tiden, forteller Wrobel.

«Vurderes som godt»

Ifølge verneombudet har sykefraværet i korte perioder vært rundt 20 prosent blant vognførerne. Administrerende direktør Gry Miriam Olsen i Fjord1 Partner avviser at sykefraværet har vært så høyt, men vil ikke oppgi selskapets egne tall.

Hun mener det kan være skadelig for selskapet «av konkurransemessige årsaker» å gå ut med dem.

Årsrapportene for 2010 og 2011 viser begge et sykefravær på åtte prosent, fordelt på både vognførere og andre ansatte i Fjord1 Partner.

«Arbeidsmiljøet vurderes som godt», skriver styret i årsberetningen.

De tyskproduserte bybanevognene som går frem og tilbake mellom Nesttun og Byparken, ble bestilt ut fra tysk standard, ifølge verneombud Arne Egil Landaas.

Tre timer i strekk

Armlenene sjåføren skal hvile armene på mens han kjører, er plassert i forskjellig høyde. De kan heller ikke justeres. Landaas synes det er underlig å utforme en arbeidsplass slik at den virker belastende.

— Det er en del som er ganske oppgitt over at over at ting ikke blir fikset, og det blir det jo snakket om. Men nå har ledelsen satt i gang med å få dette ordnet. Jeg oppfatter at humøret stort sett er godt, men at det er arbeidsstillingen som er problemet, sier Landaas.

For et år siden begynte Fjord1 Partner å kartlegge situasjonen. Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet to rapporter om ergonomi og støynivå. BT har bedt om innsyn, men Fjord1 Partner sier rapportene kun er «ment for internt bruk». Rapportene sier at en ombygging av vognene kan være nødvendig for å bedre arbeidsmiljøet.

Flere tiltak er satt i gang, ifølge Arbeidstilsynet. Blant dem er pauser én til tre ganger i løpet av et skift. En pause varer enten syv eller 20 minutter. Vanligvis kjører sjåførene sammenhengende i tre til tre og en halv time om gangen, forteller tillitsvalgt Peter Wrobel.

BLIR VONDT: På grunn av for lang avstand til "joysticken", og ulik høyde på armlenene, blir armen til vognføreren hengende i løse luften i opp til tre timer i strekk. Det har blant annet ført til belastningsskader hos flere av bybanens sjåfører.
EIRIK BREKKE