— Vi begynte i år 2000, sier daglig leder Leif Holst i Neumann Eiendom.

— Uten å gå inn på detaljene, har det vært en lang prosess, konstaterer han.

Lang krangel I løpet av året regner Holst med at ventetiden er over, og at byggearbeidene i Nøstegaten kan begynne.

Den gamle bygningen ble revet vinteren 2009. Siden har steinhaugene fått ligge i fred på en av de mest attraktive sjøtomtene i Bergen.

  • Det er bråstopp i markedet, og vi bygger ikke uten kunder, sa Holst til BT den gang.

Finanskrisen var en av faktorene som stoppet prosjektet. En annen var Bergens meningsbærende befolkning.

I årevis gikk diskusjonen med naboer, kommune, fylke og fylkesmann, spesielt om byggehøyden.

  • Til slutt ble det bestemt at ingen får bygge høyere enn 27 meter. Det forholder vi oss til, sier Holst.

Senker bygg

Bygget nærmest Rieber blir senket med cirka elleve meter sammenlignet med det opprinnelige forslaget. Dermed ble reguleringsplanen godkjent for noen måneder siden. Fortsatt gjenstår det å få byggetillatelse.

  • Vi håper og tror at vi nå er i god gjenge, sier Holst.

Bygningene på ni etasjer skal romme 70 prosent boliger og 30 prosent næringsareal.

Holst hevder de ikke har regnet på hva forsinkelsene har kostet.

  • Men tid er alltid penger, sier han.

Synspunkter? Si din mening her.