Det ble stjålet for 2,86 milliarder fra norske butikker i fjor. Én milliard havnet i lommene på de ansatte. I gjennomsnitt stjeler de ansatte for 10.000 kroner.

Svinn for 3,7 milliarder

Dersom man også regner med tyveri begått av leverandører og administrative feil så utgjør det totale svinnet for butikkene 3,7 milliarder. Dette er 1,35 prosent av butikkenes omsetning.

Det viser «Global Theft Barometer 2011» som er utarbeidet av Checkpoint Systems.

Svinnet i Norge økte 7,1 prosent sammenlignet med året før.

Organisert kriminalitet

— Vi ser at butikkene har en økende utfordring med organisert kriminalitet. Personer kommer fra Øst-Europa på tyveriraid, sier Morten Henriksen i Checkpoint Norge.

Til tross for at butikkene investerer mer i svinnforebyggende tiltak, så øker svinnet mer enn innvesteringene.

— Dermed blir det et etterslep. Vi mener det vil være enklere for mange butikker å redusere svinn enn å øke omsetningen, sier Henriksen.