Post— og teletilsynet (PT) slapp fredag en foreløpig statistikk over telekommunikasjon i Norge for år 2000. Tallene viser at det totale antallet internettforbindelser (oppringte abonnementstjenester og fastlinjer) økte til 1.436.552, mot 715.922 året før. Antallet gratisabonnement økte kraftig, fra 89.490 til 793.284. Forbindelser gjennom kabel-TV-nettverk økte fra 2.958 til 16.344.

Antallet mobilabonnement (GSM og NMT) økte til 3.367.763, mot 2.744.993 i 1999. På samme tid minsket antallet fasttelefonlinjer fra 1.913.657 til 1.682.225. Ved utgangen av år 2000 var penetrasjonen av mobiltelefoner i Norge for første gang høyere enn for fasttelefon. Prosenttallene lå på henholdsvis 74,8 og 73,3. De tilsvarende prosenttallene for 1999 var 61,3 og 70,9.

Tallene er ikke fullstendig kontrollert og revidert, og i tillegg mangler opplysninger fra et par mindre aktører. Endelig versjon av Telestatistikk 2000 vil bli utgitt så snart alt materiale foreligger og eventuelle feil er korrigert, melder PT.(Origo)