• Noen tar seg en røykepause, så hvorfor skal ikke andre kunne gå til et stille rom for å be i arbeidstiden?

Så ukomplisert synes Nina Askvik det er å ha arbeidstakere med ulike religioner under samme tak. Hun er øverste sjef på Radisson Blu Hotel Norge.

Nå har Bergens-hotellet og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sammen forfattet dokumentet «Samarbeid om mangfold — Håndbok for ledere». Håndboken er til innvortes bruk, men både AFI og Askvik sprer med glede erfaringer, tanker og løsninger vidt omkring. Medforfattere er også hotellets ledere, tillitsvalgte og verneombud.

— Medarbeiderne våre kommer fra 17 nasjoner. Dette gir oss et kulturelt mangfold som vi kan anvende på flere områder i organisasjonen. Hvis vi står fast på noe en asiatisk gjest vil vite, er det bare å ringe på en av våre stuepiker. Vi har heller ingen problem med å oversette menyer til spansk eller lage skilt på kinesisk, sier hotelldirektøren.

Kultur må vedlikeholdes

  • Vi er en IA-bedrift, og i tillegg har vi opprettet MIA-gruppen. Det står for Mer Inkluderende Arbeidsliv . Gruppen er alltid på plass, og har vært aktiv i arbeidet med håndboken.
  • Så alt er bare fryd og gammen i det du kaller byens storstue?
  • Det er en kontinuerlig prosess å vedlikeholde bedriftskulturen. Våre holdninger skal gjenspeiles i hvordan vi omgås hverandre og hvordan vi tar hånd om våre gjester. Vi gjør ingen forskjell på nordmenn eller utlendinger, alle ansatte må godta vårt verdigrunnlag og våre normer, presiserer Askvik.

Kunnskap mot fordommer

Håndboken tar for seg ledernes rolle i en inkluderende mangfoldskultur. Det vektlegges at kunnskap er nødvendig for å knuse fordommer og negative myter om arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn. Boken understreker også at inkluderende ledelse er en nøkkelfaktor for å få mangfoldet til å fungere.

  • Vil du ansette en kvinne som forventer å få bruke burka på jobben?
  • Ja, men bare hvis vedkommende er den best kvalifiserte blant søkerne. Men jeg må også diskutere dette internt og lytte til andres meninger, ut fra hvor søkeren eventuelt skal jobbe, sier Askvik.

Viktig trekant

Når folk innkalles til ansettelsesintervju, blir det informert om de mange sider ved husets bedriftskultur, blant annet hotellets kleskode. Nyansatte følges opp med det Askvik kaller en-til-en-trening på jobben.

Dagliglivets samhandling praktiseres i det bedriften kaller trekantmøter der leder, tillitsvalgt og verneombud treffes etter behov for å drøfte utvikling og drift. Etnisk mangfold er velegnede tema i dette forum. Møtene skal være korte og legges ofte til lunsjpausen.

Håndboken er lagt opp med egne avsnitt som inviterer til refleksjon og diskusjon om hverdagens kollisjonspunkt. For eksempel - hvor mye skal en ansatt tåle av rasistiske utsagn og oppførsel fra gjestene - uten at dette kolliderer med prinsippet om at «gjesten alltid har rett»? Servicearbeidere kan lett havne i et krysspress, og da er det nyttig å ha diskutert tålegrensen med kolleger.

Måtte slutte

De mange nasjonalitetene har med ulike kulturer, erfaringer og holdninger i bagasjen. Noen kommer fra land/kulturer der det er stor formell avstand mellom den som leder og den som blir ledet.

Andre medarbeidere kommer fra land der likeverdet mellom kjønnene ikke samsvarer med norske normer. Den medbrakte oppdragelsen kan forårsake gnisninger mellom en kvinnelig sjef og mannlig underordnet. Etnisk mangfold i praksis er mer enn hudfarge og språk.

  • Det er folk som har måttet slutte når de ikke har greid å tilpasse seg vårt syn på forholdet mellom mann og kvinne. Ulikhetene er realiteter vi må forholde oss til, men å praktisere likestilling er alles ansvar, sier Askvik.

Nesten Obama

  • Hva har du lov å forvente av dine folk, ledere som andre?
  • De må brenne for jobben i denne bransjen, by på seg selv og forstå at vi er der for å tjene andre. Du har ingenting å gjøre i servicenæringen hvis du ikke har skjønt dette, sier Askvik.

Visjonen for all verdens Radisson-hotell er nedfelt i følgende ord på arbeidsspråket engelsk: «Yes I can». Direktøren iler til med et supplement:

— Vi hadde dette mottoet lenge før president Obama lanserte sitt berømte slagord. Medarbeiderne som gjennomfører ulike kurs kvalifiserer seg til en diskré gull-pin med denne logoen. Og i løpet av karrieren kan pin'en bli forsynt med små diamanter, alt etter innsatsen, forklarer Askvik.

Har du erfaringer fra en arbeidsplass med ulike religioner? Skriv gjerne en kommentar.