Fristen for å betale restskatt uten å få med en ekstra rentebelastning på kjøpet, er 31. mai, opplyser Skatteetaten. Er du for sent ute, løper rentene for mer enn et helt år.

Les også:

Nesten 14 måneder med renter

— Hvis du innbetaler tilleggsforskudd innen 31. mai slipper du renter. Venter du lenger blir det beregnet rente på hele restskatten fra 1. juli 2010. Du blir altså belastet med renter for et helt år, sier administrerende direktør Raimond Pettersen i Bank2.

Rentesatsen for restskatt er 1,44 prosent, og blir automatisk beregnet helt frem til 22. august som er første forfall for tilbakebetaling, dersom det ikke har skjedd innen 31. mai.

Skylder du kemneren 10.000 kroner, vil du altså måtte ut med omlag 160 kroner i renter for dette beløpet.

Skylder du 50.000 kroner i skatt, må du ut med 800 kroner i rente.

Les mer på Skatteetatens nettsider om restskatt.

Mange får restskatt

Skatteetaten vet foreløpig ikke nøyaktig hvor mange som må betale restskatt i år. I fjor måtte 720.000 nordmenn betale restskatt.

Og for mange kommer utgiften som julekvelden på kjerringa.

En undersøkelse som SMI har gjennomført for Bank2 viser at under halvparten av oss har en konto for uforutsette utgifter.

Av 1000 spurte nordmenn, oppgav kun 47 prosent at de hadde en økonomisk buffer. Flertallet står altså med blanke ark i møte med ekstraordinære utgifter.

  • Det er veldig fornuftig å bygge opp en økonomisk buffer. Da kan du unngå å ende i situasjoner der du ikke evner å betale regningene, enten det er snakk om restskatt eller andre krav. Ubetalte krav kan fort bli veldig dyrt og være starten på en problemøkonomi som det er vanskelig å komme seg ut av, sier Pettersen.

Forsinkelsesrente

Dersom du skylder restskatt og ikke overholder forfallsdatoen som er 22. august, løper renten enda fortere.

Forsinkelsesrenten er nå hele 9 prosent. Den kan imidlertid justeres opp eller ned av finansdepartementet 1. juli.