• Regneeksempelet viser at en fridag i uken koster 988 kroner dersom du tjener 400.000 i året. Dersom du bruken dagen til å vaske huset eller male taket, fremfor å leie inn hjelp, vil det faktisk lønne seg å gjøre jobben selv.
  • Grunnen er at de fleste private aktører krever mer enn 988 kroner for en dags arbeid.
  • Sagt med andre ord: Det er billigere å si fra seg en dagslønn og gjøre husarbeid selv, enn å jobbe som vanlig og heller leie inn folk hjemme.