Solberg lovet i sin tale på Bergen Høyres årsmøte lørdag å stå fast i kampen for å få ned formueskatten. Hun la vekt på at lokale, norske eiere av bedrifter er et stort gode for hele samfunnet, og at disse kan sikre verdiskapningen på en bedre måte enn utenlandske investorerer og internasjonale fond.

— Og så synes vi faktisk ikke det er noe i veien for at de som investerer mest i norske bedrifter også får skattelettelser på veien, selv om de er blant de rikeste hos oss, sa Solberg.

Hun poengterte at rikfolk fortsatt skal betale mer enn vanlige lønnsmottakere.

— Får vi kjeft for dette? Ja. Skal vi stå igjennom det? Absolutt, for dette er ganske viktig for å skape trygge arbeidsplasser, sa Solberg. Hun gledet seg over at flere bedriftseiere nå har begynt å fortelle hvordan de opplever at formueskatten rammer dem, etter at Jan Tore Sanner klaget over at så få vil stå frem.- For det er litt dumt av og til å stå frem som offer hvis du faktisk har den fineste boligen og den fineste bilen i bygden. Men nå er det opp til flere som melder seg for å fortelle historien om formueskatten og hvordan den virker for deres bedrift, fordi de blir provosert av oppslagene som har vært, sa Solberg, som ble møtt av stående applaus og presentert som "Norges neste statsminister" på årsmøtet.

- Får alltid riking-diskusjonen

På lørdagens nasjonale BT-måling falt Høyre med nesten fem prosentpoeng, sammenlignet med den rekordhøye januarmålingen. Partilederen tror ikke det er formueskatt-bråket som gjør at Høyre har gått tilbake.

— Jeg oppfatter ikke at vi er på defensiven i den saken. Jeg tror mange vet at formueskatten er et problem for norske bedrifter, fordi pengene kunne vært brukt til produktutvikling eller annet. Men vi vet at vi alltid blir møtt med riking-diskusjonen, fordi det er så tabloid og enkelt, sier Solberg.

Skattelette for alle arbeidstakere

Bergen Høyre vedtok å gå enda et hakk lengre enn partilederen med skattelettelsene i går: Et forslag fra fire Unge Høyre-politikere om 6000 kroner i årlig skattelette for alle som står i lønnet arbeid, ble vedtatt med stort flertall. Blant forslagsstillerne var Peter Christian Frølich, som står på tredjeplass på stortingslisten til høsten.

— Dette vil gjøre det mer attraktivt å gå i jobb, sier Frølich. Han mener fradraget vil gjøre at flere går fra ulike stønads- og trygdeordninger til arbeidslivet, og slik også øke statens skatteinntekter. Nå er målet å få forslaget vedtatt som offisiell Høyre-politikk på landsmøtet til våren.

Partileder Solberg ville ikke gi sin støtte til forslaget i går.

— Vi har nok en litt annen model. Vi har vært opptatt av å øke minstefradraget for de som er i arbeid. Men retningen er vi enige i, sa Solberg.

Diskuter saken under: