Regjeringen ser også for seg at nye gruver og industri tilknyttet mineralfunn vil dukke opp over hele landet.

Forleden gjorde næringsminister Trond Giske det klart at det skal utarbeides en egen mineralstrategi.

På årsmøtet i Norges Arbeidsmandsforbund ble den nyheten mottatt med stor oppmerksomhet.

— Norge har en rekke naturgitte fortrinn og vi har stor kompetanse innen gruvedrift og anlegg.

Dette kombinert med en sterk etterspørsel etter nær sagt alle typer mineraler, gjør at vi nå vil øke satsingen, sier Trond Giske.

Statsråden ser for seg økt jakt på gull og alt annet som glitrer. Han ønsker også en bedre oversikt over det som finnes av mulige industrimineraler og fasadestein, samt grus, pukk og gråberg.

I mange tilfeller er gråberg svært verdifullt. Giske signaliserer økte midler til leting og kartlegging, som i stor grad er et offentlig ansvar.

Han vet at det kommer til å bli gjort nye interessante funn, og at gamle gruver kan bli gull verd.

— Sydvaranger Gruve er allerede gjenåpnet siden etterspørselen og prisen på malm økte. Det kommer til å bli gjenåpning av en rekke gamle gruver over hele landet, sier Trond Giske.

I løpet av få år har etterspørselen etter en rekke mineraler og metaller nærmest eksplodert.

For å urbanisere en kineser, kreves det nesten åtte kilo kobber.

Dette går med til økt produksjon av biler, mobiltelefoner, data og all annen elektronikk.

Prisen på de kjente metallene har økt sterkt, men også etterspørsel etter såkalte «sjeldne jordarter», som verdens elektronikkindustri er avhengig av, er sterkt økende.

— Vi kommer til å utarbeide en handlingsplan for norsk bergverksnæring, og vi har store forventninger, sier Giske, som understreker at flere departementer er sammen om å legge forholdene til rette.

Han ønsker seg økt næringsutvikling over hele landet, og ser for seg at mineraler skal skape ønsket aktivitet også langt ute i distriktene.

Samtidig minner han om at den nye mineralloven, som blant annet pålegger gruveselskapene å rydde opp etter seg.

— Alle nødvendige miljøhensyn skal tas. Det er i alles interesse at også denne næringen følger spillereglene, sier næringsministeren.