Fondet, også kjent som Oljefondet, fikk en avkastning på 25,6 prosent.

— Verdiene har kommer raskere tilbake enn vi kunne forventet. Normaliseringen av deler av rentemarkedene som sluttet å fungere under finanskrisen, har bidratt mye til den sterke meravkastningen på 4,1 prosent, sier Yngve Slyngstad. Han er direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), og presenterte fondets 2009-resultat i Oslo fredag sammen med sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Markedsverdien av fondet var ved utgangen av fjoråret 2.640 milliarder kroner, en oppgang fra 2.275 milliarder kroner ved utgangen av 2008.

Tilførselen til fondet på 169 milliarder kroner er den laveste siden 2004, og under halvparten av rekordnivået fra 2008. I tillegg reduserte en sterkere krone verdien av fondet med 418 milliarder kroner. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft, sier Slyngstad.