I halvannet år har det vært relativt stille rundt Trond Tystad. Men den profilerte eks-politikeren, BA–spaltisten og nettverksbyggeren er fremdeles i manesjen. For to uker siden ble han gjenvalgt til det prestisjetunge vervet som styreleder i Bergen reiselivslag. Det var Bergen kommune som oppnevnte han som sin representant i styret.

Tystad har også hatt styreverv i mindre bedrifter de siste årene.

Forrige gang Tystad var i vinden, var omstendighetene helt andre. Høsten 2010 sluttet han overraskende som daglig leder i konsulentselskapet Opus. Omstendighetene rundt Tystads avgang har til nå vært en godt bevart hemmelighet.

Bråk bak fasaden

I tillegg til å være medeier, styremedlem og daglig leder i Opus, jobbet Tystad blant annet med reguleringsplaner for oppdragsgivere opp mot sin gamle arbeidsgiver, Bergen kommune.

I november 2010 var det slutt.

Utad ble det fremstilt som om Tystad gikk frivillig.

— Vi har vel kommet til enighet om at dette var det riktige, sa Tore Jensen, gründer, hovedaksjonær og daværende styreleder i Opus til BT.

Tystad selv sa dette:

— Det har vært uttrykt ønske om en endring. Det har jeg akseptert, og jeg synes det er helt uproblematisk.

Bak fasaden var tonen en helt annen. Trond Tystad hadde nemlig pådratt seg både styrets og en rekke av sine medarbeideres vrede. Ikke minst for måten han har forvaltet selskapets penger i en tid med svake resultater og presset likviditet.

Provosert av leasingbil

Tidlig på året 2010: Opus hadde nettopp lagt bak seg et vanskelig år. Av en omsetning på over 19 millioner kroner, sto kun 300.000 kroner igjen på bunnlinjen.

Til tross for dette inngikk Trond Tystad en svært dyr leasingavtale med bilforhandler Sandven. Bilen han fikk var en godt utstyrt Land Rover Discovery. BT får opplyst at bilen hadde en listepris på godt over en million kroner.

I tillegg til et forskudd, betalte Opus ca. 20.000 kroner i måneden i leasingavgift.

Etter normale retningslinjer i næringslivet ville en daglig leder tatt opp et ønske om en slik leasingbil med styret eller styreleder. Det gjorde ikke Tystad.

Styret skal ha blitt svært provosert da avtalen kom for sin dag flere måneder senere. Avtalen ble sagt opp og bilen returnert da Tystad sluttet i Opus. Totalt skal månedene med Land Rover og avslutning av leasingavtalen ha kostet selskapet rundt 400.000 kroner.

Droppet sjefens pensjon

Det vakte også sterke reaksjoner da det ble kjent at Tystad hadde unnlatt å betale pensjonspremien for mannen som etablerte selskapet og satt som styreleder, Tore Jensen.

Etter det BT får opplyst, sluttet Tystad å attestere fakturaene fra forsikringsselskapet for betaling flere år før han ble sagt opp.

Da dette ble oppdaget, var den økonomiske situasjonen i Opus presset. Selskapet hadde ikke råd til å skyte inn det betydelige beløpet som måtte til for å dekke inn den tapte premiebetalingen.

Konsekvensen skal ha blitt at gründeren ville gå glipp av 60.000–70.000 pensjonskroner i året livet ut.

Avslørt av inkassovarsel

Tystad, som er svært fotballinteressert, var fra 2005 til 2010 også styreleder i Zachariasbryggen AS. Restauranthuset hadde en periode losje på Brann Stadion, der de hadde et profileringsskilt og kunne invitere blant andre forretningsforbindelser.

I første halvår 2010 kom Knut Jørgen Hauge, hovedeier og daglig leder på Zachen, til at de ikke lenger ville bruke så mye penger på dette.

Da lot Trond Tystad Opus overta leieforholdet for hoveddelen av losjen. Pris: Ca. 240.000 kroner for hele 2010. Dette tilsvarte 80 prosent av Opus' årsresultat året før.

Heller ikke dette tok Tystad opp med styret, til tross for at selskapet ikke hadde noen budsjettpost for denne typen markedsføring.

Først da det kom et inkassovarsel utpå sommeren ble det oppdaget. Med gebyr og inkassosalær hadde utgiften steget til 270.000 kroner.

Kritikk for fakturering

Tystad skal da ha begrunnet avtalen om losjen med profilering mot potensielle kunder.

En kilde sier at selskapet ikke har sett snurten av verken profilering i losjen eller nye oppdrag som de kan relatere til utgiften. Tvert imot skal ansatte i selskapet ha fått spørsmål "om Opus tjente veldig mye, siden de hadde råd til en slik luksus".

Tystad skal heller ikke ha fortalt til styret at han lot et motemagasin leie deler av lokalene i 2010.

Ved siden av oppgaven som daglig leder, skulle Trond Tystad også ta på seg konsulentoppdrag for å få inn penger til selskapet. Han tok også oppdrag for selskaper han selv var inne på eiersiden i. Det syntes Opus-styret var greit.

Problemet oppsto da det viste seg at han fakturerte selskaper som styret mente han måtte vite hadde liten eller ingen betalingsevne. I noen tilfeller da betaling uteble, skal han ha sørget for at Opus ikke sendte ut purringer og inkassovarsel.

Det forhindret ikke at Tystad fikk sin provisjon av oppdragene. Opus lønnet nemlig sine konsulenter ut fra fakturering. Om kundene ikke betalte, så fikk ikke det noen konsekvenser for lønnen.

Sjokkert over restaurantregning

Etter at Tystad ble fratatt lederjobben, gikk selskapet gjennom kredittkortbruken hans. Tystad skal ha brukt kortet hyppig privat. Dette var akseptert, forutsatt at han trakk private utgifter fra lønnen sin når betalingskravene kom. Det skjedde ikke alltid, får BT opplyst.

En kilde sier at det ble funnet uoppgjorte private trekk fra opptil ett år før han ble oppsagt.

Et av trekkene som fikk Opus-ansatte til å gjøre store øyne, var datert 17. mai 2010. Da skal Tystad ha betalt rundt 17.000 kroner på Peppes Pizza. BT får opplyst at Opus aldri har fått dokumentert at dette var relatert til driften av selskapet.

De fant også et stort antall regninger for måltider i inn– og utland som Opus i sin gjennomgang ikke greide å relatere til møter eller prosjekter for selskapet.

Hvor mye av de private utgiftene Tystad faktisk gjorde opp for til slutt, er BT ikke kjent med. Opus krevde og fikk deler av de private trekkene tilbake som en del av sluttoppgjøret.

Ingen i dagens ledelse av Opus ønsker å si noe om saken til BT.

Tore Jensen er ansatt, styremedlem og største eier. Han var styreleder da Tystad måtte gå, og er etter det BT forstår den som ga ham beskjed om å slutte. Han skal også være den som ble mest personlig rammet av Tystads disposisjoner.

— Jeg har ingen kommentarer, sier Jensen.