Natt til lørdag ble det siste forslaget om en økonomisk sparepakke i USA nedstemt av Senatet, det ene av de to kamrene i Kongressen i Washington D.C, melder aftenposten.no.

Lange forhandlinger

Forslaget kom på bordet etter at president John Boehner i det andre kammeret, Representantenes hus, hadde forhandlet i dagesvis med egne partifeller for å bli enige om et alternativt budsjett som de kunne sende videre til Senatet.

Men i Sentatet stemte både demokratene og en håndfull republikanere ned forslaget fra Boehner, fordi de mente det innehold for små kutt for å redde amerikansk økonomi.

Dermed er det ingen politisk enighet i USA om hvordan landet skal forholde seg til faktum at statskassen går tom om tre dager.

Må låne mer penger

2. august vil nemlig verdens største økonomi ikke ha penger til å betale sine statlige forpliktelser som pensjoner og trygd til eldre og arbeidsledige, samt avdrag og renter på lån.

Årsaken til dette er at USA må låne penger for å drifte landet sitt. Men hvor mye landet kan låne, bestemmes av Kongressen, som setter en øvre grense.

Dagens gjeldsgrense er 14.284 milliarder dollar, som tilsvarer 77.330 milliarder kroner med fredagens dollarkurs.

Dette beløpet ble nådd i mai, og siden har USA overholdt sine økonomiske forpliktelser gjennom å flytte penger internt i statsbudsjettet. Det kan imidlertid ikke gjøres mye lenger, og finansminister Timothy Geithner har satt tirsdag 2. august som absolutt siste frist for å låne mer penger.

Hvis ikke vil det ikke være penger nok i statskassen til å betale innkommende regninger.

Vil nedvurderes

En slik sitasjon vil igjen gå ut over USAs kredittverdighet.

Hvorfor er kredittratingen viktig?

En kredittvurdering gjøres av store internasjonale ratingselskaper, og indikerer sannsynligheten for å få igjen pengene dine, dersom du låner dem til USA. (Gjeldsbrevet fra en stat til en långiver kalles statsobligasjon). Et lands politiske system og økonomiske vekst er faktorer som spiller inn i en kredittvurdering.

Et gjeldstungt land som Hellas har lav kredittrating, mens USA har siden 1917 hatt toppkarakter.

Den kan nå ryke, dersom statskassen står tom 2. august.

En lavere kredittvurdering vil gjøre at investorer vil prioritere andre og tryggere land å investere i. I tillegg vil rentesatsen på nye lån som gis til USA gå opp, og dermed vil USAs totale gjeldskostnader øke enda mer.

Ikke penger til lønn

Hvilke regninger vil forfalle dersom politikerne ikke blir enige om å heve gjeldstaket?

Det er foreløpig usikkert. USAs grunnlov (tillegg 14 og punkt 4) slår fast at landet ikke kan misligholde sin offentlige gjeld. Derfor vil trolig nedbetalinger bli prioritert, mens pensjons— og trygdeutbetalinger kan bli stoppet. I tillegg kan offentlige kontorer måtte stenge, fordi det ikke finnes penger til å lønne de ansatte.

Internasjonalt er det knyttet stor usikkerhet til hvordan de internasjonale finansmarkedene vil reagere, dersom USA delvis stopper opp. Mange banker er avhengig av fleksible, kortsiktige lån med lav rente for å ha en bærekraftig kapitalflyt. Enkelte frykter at dette pengemarkedet kan tørke opp over natten, dersom USA misligholder sin statsgjeld.

Politisk spill

De enorme konsekvensene av en tom statskasse, har gjort debatten om et nytt gjeldstak til et høyt politisk spill i Washington D.C.

Enkelte krefter blant republikanerne er villig til å la statskassen gå tom, for å kunne skylde på Obamas «uansvarlige politikk» som årsak til det økonomiske uføret, og håper å vinne stemmer på dette ved presidentvalget neste år.

Obama og demokratene vil for enhver pris unngå dette. De vil ha et nytt gjeldtak som er så høyt at nye forhandlinger vil være nødvendig først etter valgkampen i 2012. Mens partiene i Washington altså venter for å se om motpartene firer på kravene først, tikker klokken videre frem mot 2. august.

Neste forhandlingsmøte i Kongressen er satt til lørdag ettermiddag, amerikansk tid, altså lørdag kveld norsk tid.