Da er sjansen stor for at du har blitt slettet som Facebook-venn på grunn av nettopp dette.

En doktorgrad fra US Denver Business School, hvor 1500 Facebook-brukere ble intervjuet, viser at hyppige, uinteressante statusoppdateringer er den vanligste grunnen til at folk sletter venner.

Blir lei

Den nest viktigste årsaken er bruk av nettstedet til å diskutere kontroversielle politiske temaer, skriver adressa.no.

Dette overrasker ikke førsteamanuensis Berit Skog ved NTNU , som har forsket mye på sosiale medier og Facebook-vennskap.

— Hvis man opplever at noen er overivrige på Facebook, at det kommer en stadig strøm av meldinger, sletter man ofte heller enn å blokkere. Man går rett og slett lei, sier Skog til adressa.no.

Facebook offentliggjorde i mars i år en statistikk som viser at gjennomsnittsbrukeren produserer 90 oppdateringer som linker, bilder og statuser i måneden. Ligger du godt over dette snittet kan du altså risikere å støte fra deg venner.

Sletter eksen

Berit Skog peker også på negative tilbakemeldinger og en opplevelse av å bli plaget som årsaker til å kvitte seg med online-venner.

— Mange avslutter også Facebook-vennskap med eksen sin. Videre kan man ha søkt opp barndomsvenner og lagt de til som venn. Etter en stund kan man oppdage at disse har meninger man er sterkt uenige med. Da er det ofte at de blir slettet, sier Skog.

Forskeren sier det er flere digitale vennskapstabber du bør unngå. Blant annet bør du unngå å omtale andre negativt, latterliggjøre andre eller utlevere opplysninger du har fått.

— Du bør også unngå å lage en «intimsone» som du tror er forbeholdt noen få venner som du kommuniserer med oftere enn andre. Da er det ofte lett å glemme at andre også har tilgang til korrespondansen. Da kan opplysninger komme på avveie.

Utvannet begrep

Over 2,5 millioner nordmenn er i dag på Facebook. Nettstedets offisielle statistikk viser at gjennomsnittsbrukeren legger ned 1400 minutter, eller nesten ett døgn, hver måned på Facebook.

Dette tilsvarer omtrent 45 minutter per dag. Berit Skog er ikke i tvil om at Facebook og andre sosiale medier er en viktig arena for å opprettholde og pleie vennskap. Hun påpeker imidlertid at Facebook har bidratt til å vanne ut vennskapsbegrepet.

— Tradisjonelt var vennskapsbegrepet knyttet til en tett relasjon, et slags Tuppen og Lillemor-konsept, der en kjente hverandre godt og kunne ha et vennskap som hadde vart i flere år. Man skilte i større grad mellom nære venner og perifere venner. På Facebook er man «venner» både med dem man kjenner godt, men også med ukjente og venners venner.

I grafen til høyre ser du hvem folk har på vennelisten.

Har du en historie om Facebook-vennskap? Del den med oss i kommentarfeltet under artikkelen!

HVEM ER HVEM: Denne figuren viser hvem en er venner med på Facebook. Tallene er fra en undersøkelse blant 830 personer i alderen 15 til 40 år fra høsten 2010. KILDE: Berit Skog
FORSKER: Førsteamanuensis ved NTNU, Berit Skog, mener Facebook har bidratt til å vanne ut vennskapsbegrepet.
NTNU INFOAVDELING