Som BT og flere andre medier tidligere har omtalt, har direktør Ole Hope møtt stor motstand under sitt arbeid med å reorganisere Norges Handelshøyskole.

14 professorer signerte tidligere i år en bekymringsmelding mot den sittende ledelsen. Professorene gav uttrykk for at de fryktet «en vedvarende tillitskrise mellom de som har styrt omorganiseringen (ledelsen) og store grupper av faglig og administrativt ansatte».

Onsdag la Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved NHH frem en rapport fra konsulentselskapet PwC som har sett på hva som gikk galt under omorganiseringsprosessen som ble igangsatt i slutten av 2011. ## — Komplisert og konfliktfylt

I en artikkel på NHHs nettavis Paraplyen fremgår det at flere ulike faktorer førte til at "en i utgangspunktet relativt liten omorganisering ble til en komplisert og konfliktfylt prosess."

Et punkt som nevnes er at NHH manglet både et formelt ramme- og avtaleverk for omorganiseringen, og erfaring med slike prosesser. Som BT tidligere har skrevet, har direktør Hope selv en doktorgrad fra NHH på lederes rolle i omstillingsprosesser.

PwC kritiserer også høyskolen for å ha vært for dårlig på planlegging, kommunikasjon og involvering under omorganiseringen.

- Tradisjon for omkamper

Mest avslørende er kanskje omtalen av forhold ved bedriftskulturen ved NHH som konsulentene mener bidro negativt og tilspisset situasjonen:

"Spesifikt blir det pekt på at det over tid har dannet seg tette nettverk på siden av offisielle organer ved høyskolen, og at disse kan ha stor innvirkning på utfallet i saker. Samtidig blir det konstatert at det har vært en viss tradisjon og aksept for omkamper om beslutninger."

Les også kronikken : Konflikter for viderekomne

Da Ole Hope ble ansatt som NHH-direktør kom han på kolisjonskurs med denne bedriftskulturen. Hope beskrives i rapporten som uredd og kompromissløs - og med et fokus på formelle maktstrukturer.

Dette falt mange tungt for hjerte.

"Mange mennesker har jobbet ved skolen lenge og utviklet tette nettverk på tvers av organisasjonen. (...) Det er en kultur for at mange mennesker blir involvert i saker som de kun delvis eller ikke er en direkte part i, på grunn av at informasjon spres gjennom nettverk og uformelle kanaler".

- Ennå ikke over

Flere saker skal ha forstyrret arbeidet med og miljøet rundt omorganiseringen. Disse bidro ifølge rapporten til "både forsinkelser og polarisering av miljøet".

En personalsak trekkes frem som et eksempel der "ensidig informasjon, rykter og saksinformasjon er spredt i organisasjonen, og der uformelle kommunikasjonsliner og nettverk har bidratt til at saken fikk en betydelig større oppmerksomhet enn den fortjente".

Den nye organisasjonen var på plass i fjor høst, men i februar valgte altså flere personer å uttale se gi pressen om det de opplevde som en krise ved høyskolen.

Ifølge rapporten, er forholdene fremdeles ikke ordnet opp i.

"I mai 2013 opplever mange ledere og medarbeidere at omorganiseringen fremdeles ikke er gjennomført, og at det er et ledelses- og informasjonsvakuum."

Tar selvkritikk

— Jeg ser i ettertid at jeg burde vurdert informasjonsbehovet annerledes med utgangspunkt i NHHs kultur slik at det ble en bedre informasjonsflyt rundt prosessen, sier skriver avtroppende direktør Ole Hope i en kommentar han sendte ut i forbindelse med PwC-rapporten.

Han berømmer både NHH og granskerne i PwC for det han beskriver som en "god og ryddig" evaluering.

5. april skrev BT at Ole Hope gir seg som direktør ved NHH. Han skal over i stillingen som toppsjef i Business Region Bergen (BRB).

Hope uttalte da at det at han sluttet ikke hadde noe med uroen ved NHH å gjøre.

— Jeg ble ansatt for å drive endring og jeg har utøvet min rolle i henhold til NHH sin egen ledelsesmodell. Det arbeidet har jeg utført med støtte fra styret og med de beste hensikter, skriver Hope i sin kommentar torsdag.

- Kritisk, men konstruktiv

NHH-rektor Jan I. Haaland har kommentert rapporten på NHHs hjemmesider.

— Selv om rapporten er kritisk til måten den aktuelle prosessen ble gjennomført på og til noen sider ved kulturen ved NHH, syns jeg den er balansert, og et poengtert og konstruktivt bidrag til det tillitsbyggende arbeidet vi er i gang med, sier Haaland.

— Det betyr ikke at evalueringen gir svar på alle spørsmål og utfordringer knyttet til omorganiseringen. Når rapporten nå kan leses i sin helhet vil mange garantert finne påstander og virkelighetsbeskrivelser de er uenige i, sier han.

TAR SELVKRITIKK: Avtroppende NHH-direktør Ole Hope.