Han la i dag morges frem sitt aller siste budsjettforslag og avleverte følgende svar på om dette var vemodig:

— Nei.

Det fylkesrådmannen er mest fornøyd med er at det har vært mulig å sette av 20 millioner kroner til flere kollektivavganger.

Flere avganger

— Vi kalkulerer med at de økte bompengeutgiftene som innføres til neste år vil føre til at færre tar bilen. Da må vi også øke antall avganger i kollektivtrafikken slik at der plass til trafikkøkningen, sier Nilsen.

Han beklager at det har vært nødvendig å øke kollektivtakstene.

— Kollektivtrafikken har gått med store underskudd de siste årene, og det er nødvendig å øke inntektene, sier Nilsen.

Påstigningsgebyr

Økningen skjer fra 1. februar. Fra samme måned innfører fylkeskommunen et påstigningsgebyr på ti kroner for dem som kjøper bussbillett om bord.

— Prisøkningen blir mindre for dem som kjøper enkeltreiser på kort. Hele poenget er å fjerne mest mulig av billettkjøpene fra sjåførene.

— Det betyr at bussene kommer raskere frem. Er det dette som skal gi kapasitetsøkning i kollektivtrafikken?

— Neri, kapasitetsøkningen skjer gjennom økte bevilgninger, sier Paul Nilsen.

Hva mener du om økningen?