Rolls-Royce skal levere en såkalt Hybrid Shaft Generator (HSG) til Liegruppens neste fiskefartøy. Det blir det første i sitt slag i norsk fiskeflåte.

På konvensjonelle båter må motorene levere strøm konstant for at alle systemer skal virke. HSG sørger for at skipet bare bruker strøm når det trengs, omtrent som om du kunne skrudd på varmtvannstanken hver gang du skal dusje.

Store besparelser

— Vi har beregnet at vi sparer 20 prosent drivstoff på dette systemet, omtrent 500.000 liter bunkersolje og diesel i året, sier daglig leder Lars Olav Lie i Liegruppen Fiskeri.

Dermed blir investeringen også en miljøbesparelse. Fiskebåten vil årlig slippe ut cirka 1300 tonn CO2 mindre enn en konvensjonell båt.

  • Dette blir en helt ny verden. Systemet vil ha en omformer slik at det leverer en fast strømstyrke til elektronikken og hydraulikken om bord, selv om vi slakker av på motorene, sier Lie.

Skrog fra Baltikum Halvard Hauso i Rolls-Royce skriver i en pressemelding at de har jobbet med denne frekvensomformeren i 11-12 år.

  • De siste to-tre årene har vi jobbet med å videreutvikle denne til HSG. Dette er et helt nytt system som vi ser frem til å få ta i bruk om bord i nye fartøy. Vi er svært glade for at Liegruppen viser oss denne tilliten, skriver Hauso.

Båten til 150 millioner kroner får trolig navnet "Liafjell" og blir en av tre fiskebåter i rederiets flåte. Liegruppen fisker etter sild, makrell og lodde i Nordsjøen. Det nye fartøyet skal fiske både med not og trål.

  • Skroget er bestilt fra et verft i Klaipeda i Litauen. Det er ikke hundre prosent avgjort hvem som skal bygge resten, sier Lie.