— Dette er betydelig, selv i europeisk sammenheng. Her til lands er det nok bare Trond Mohn, som med sine mange gaver, stiller i samme divisjon, sier Kåre Rommetveit.

Den tidligere universitetsdirektøren skal være forretningsfører for Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

— I vedtektene åpner vi opp for ulike samfunnsnyttige formål, men vi starter med å gi til medisinsk- og maritim forskning i Norge, sier Hans Peter Jebsen (53).

Han er sønn av Kristian Gerhard Jebsen (1927–2004) og styreleder i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, som styres fra Fyllingsdalen.

**Les Asbjørn Kristoffersens kommentar:

Velgjerarbyen**

Enkens aksjer og penger

Dette er Norges største rederi, som driver 110 skip. De er verdensledende innen kombinasjonsskip (OBO) og er en av verdens største transportører av sement. I 2008 hadde rederiet et rekordoverskudd på 2,2 milliarder kroner og en bokført egenkapital på 5,6 milliarder.

Stiftelsen største eiendel er en aksjepost på åtte prosent i rederiet, som enken Aud Jebsen så langt har eid.

— I tillegg kommer obligasjoner og kontanter fra min mor, sier Hans Peter Jebsen.

**Les også:

Vil hedre far og ektemann**

Milliardbeløp

Han eier nå rederiet sammen med brødrene Kristian og Jan Henrik Jebsen og den nyetablerte stiftelsen. Sistnevnte solgte seg betydelig ned i rederiet for rundt fire år siden. Begge brødrene bor i Sveits.

Det er laget kjøps— og salgsopsjoner knyttet til aksjeposten som stiftelsen nå eier. Disse er med på å sikre at stiftelsen får rundt 800 millioner kroner i kapital. Denne kapitalen, pluss avkastningen, skal deles ut over en periode på 30 år, med mulighet til forlengelse i ytterligere ti år. Ettersom donasjoner til grunnforskning som overstiger tre millioner kroner også utløser statlig ekstrabevillinger på 25 prosent av gavebeløpet, kan det her bli snakk om utdelinger av langt mer enn en milliard kroner.

Ikke bare Bergen

I motsetning til Trond Mohns penger i Bergen Forskningsstiftelse og Bergen Medisinske Forskningsstiftelse, som er rettet mot Universitetet i Bergen, vil den nye Jebsen-stiftelsen være åpen for de beste forskningsmiljøene i hele Norge.

— Innen medisin tenker vi oss å opprette K.G. Jebsen-sentre tilknyttet de medisinske fagmiljøene i Norge. Disse vil kunne få bevilgning over fire år med muligheter for en viss forlengelse etter faglige vurderinger. Midlene herfra vil ikke være rettet mot spesielle medisinske emner, men mot å bygge gode miljøer rundt flinke forskere som kan skape internasjonal god forskning, sier Jebsen.

Vil oppsøke og oppfordre

Rommetveit understreker at det slett ikke vil være åpent for alle å søke midler.

— Vi vil samarbeide med de medisinske fakultetene i Norge. Oppsøke deres sterkeste fagmiljøer og oppfordre en del av disse til å søke, sier Rommetveit.

Hans Peter Jebsen ønsker at forskerne skal bruke sin tid på forskning, og ikke måtte søke om nye midler hvert år. Kontinuitet og forutsigbarhet er viktig også innen forskning, mener Jebsen.

Det vil være stiftelsens styre som avgjør hvem som skal få penger. Styret har på sin side etablert et faglig utvalg som skal gi råd mot de medisinske tildelingene.

Den nye stiftelsen er allerede i gang med å støtte et professorat ved NTNU i Trondheim, innenfor maritimt område.

Alt skal deles ut

Hans Peter Jebsen tør ikke anslå hvor store og hvor mange tildelinger det vil bli snakke om årlig.

— Men i løpet av en generasjon skal midlene og avkastningen deles ut. Vi starter med å gi midler til medisin- og maritim forskning, men stiftelsen har åpnet opp for å kunne gi midler til ulike samfunnsnyttige formål, understreker Jebsen.

Hva synes du om donasjonen? Si din mening her!

GAVMILD: – I familien har vi lenge snakket om å etablere en stiftelse til samfunnsnyttige formål – også da min far levde, sier Hans Peter Jebsen, styreleder i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi. I 2008 hadde rederiet et rekordoverskudd på 2,2 milliarder kroner.
Høvik Tor
Kristian Gerhard Jebsen (1927–2004) Arkivfoto