Yngve Fløisand er blant dem. Han er regiondirektør i utbyggeren JM Norg.

— Den er hele grunnlaget for vår drift og forutsigbarhet fremover. Det er kommuneplanen vi bruker når vi legger arbeidsplaner for hvor vi kan sette inn trykket for å sikre oss byggerettigheter - og det er jo det vi lever av. Vi er nødt til å forholde oss til kommuneplanen, for det er liten vits i å planlegge noe som ikke er tråd med den, sier han.

Fløisand mener man kan diskutere om det er de rette områdene som blir åpnet opp for bygging i dag.

— Jeg synes det burde vært lagt ut flere nye, jomfruelige områder for boligbygging. Vi vet at fortettingsprosjekter ofte er kontroversielle og vanskelige å få gjennom. Byen trenger også større, nye boligområder.

Enda mer viktig

Tore Jensen er daglig leder i konsulentselskapet Opus. Han mener KPA er blitt viktigere og viktigere de siste årene.

— Nå fungerer den nesten som et rettsdokument det er vanskelig å fravike fra. Før var kommuneplanen et mer veiledende, strategisk dokument. Jeg skulle ønske at den ble litt mer fleksibel, for det er umulig å behandle alle detaljer i en så stor plan. Derfor blir strekene på kartet fort litt sjablongmessige. For utbyggerne som vi jobber for er kommuneplanen helt avgjørende for om de kan utnytte områdene de har interesser.

Akkurat denne kommuneplanen er mer en korreksjon av den forrige, oppfatter Jensen.

— Kommunen har gitt beskjed om at de ikke ønsket inn nye, store utbyggingsområder i denne omgang. Det betyr at man må ta unna for utbyggingspresset når planen skal rulleres igjen. Den prosessen starter allerede neste år.

Lobbyerer

De to har begge drevet aktiv lobbyvirksomhet inn mot politikerne for å få gjennom sine prosjekter.

— Vi driver lobbyvirksomhet som alle andre. Det betyr at vi kommer med innspill der vi legger frem vår argumentasjon skriftlig, sier Fløisand.

— Lobbyvirksomheten som foregår er for det aller meste helt legitim, i form av skriftlige innspill til planetat og politikere. Det er blant annet slikt vi gjør for våre kunder, forteller Jensen.