• 
               Konkurransedirektør Christine Meyer kom til et åpent kontorlokale da hun overtok som leder. Noe av det første hun gjorde var å bygge opp veggene og få cellekontor
    Konkurransedirektør Christine Meyer kom til et åpent kontorlokale da hun overtok som leder. Noe av det første hun gjorde var å bygge opp veggene og få cellekontor FOTO: Paul S. Amundsen

De trivdes ikke i åpent landskap

Ansatte i Konkurransetilsynet fikk høye skuldre og mistrivdes i åpent kontorlandskap. Nå får alle som vil cellekontor i stedet.