De to desidert største handelsområdene sliter nå med å kapre kundene.

Både Åsane og sentrum har langt mindre omsetningsøkning enn andre områder i bergensregionen. Det viser varehandelsrapporten for 2008, som Asplan Viak har utarbeidet for SpareBank1 SR Bank.

Nesttun vinner Og det er det er først og fremst sentrene som sliter. De butikkene som ligger utenfor sentrene både i Åsane og i sentrum har en prosentvis større vekst enn sentrene.

Selv om Åsane storsenter ble etablert i 2006, er kjøpesentrenes andel av handel nærmest uendret.

Da er utviklingen en helt annen i de mindre handelsområdene.

– At det er de mindre sentrene utenfor bykjernen som øker mest, er en ganske entydig tendens, sier Erik M. Throndsen, direktør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.

Mer i vente Nesttun er det området i bergensregionen som opplever den desidert største veksten.

Fra 2007 til 2008 økte omsetningen i dette området med over 12 prosent.

– Her har en både et senter og mindre spesialbutikker i nærheten, sier Throndsen, som mener at Nesttun kan få enda mer drahjelp når Bybanen står klar.

– Det virker også som om de har posisjonert seg for det, sier bankdirektøren.

Senterleder ved Nesttun Senteret, Tone Haugland mener også at området er blitt mer attraktivt nettopp på grunn av den pågående bybaneetableringen.

– Det merker vi allerede. Etterspørselen etter lokaler er stor, sier hun.

Hun tror også på Throndsens forklaring om at folk handler mer der de bor.

– Nesttun er fortsatt et sentrum i miniatyr. I tillegg til butikkene har vi mange offentlige kontorer, som folk i nærområdet må innom, påpeker hun.

Sliter i Os Også Kleppestø, Straume, Arna og Fyllingsdalen klarer seg godt. Samtlige av disse handelsområdene hadde en omsetningsøkning på over fem prosent det siste året.

– Hvorfor er det de store sentrene i de største handelsområdene som taper terreng?

– Forklaringene kan være flere. Mye tyder på at folk handler mer i nærheten av der de bor. Det kan en selvsagt se på som om folk velger å kjøre mindre av miljøhensyn. En annen forklaring kan være at kundene opplever store trafikale problemer rundt de største kjøpesentrene, sier Erik M. Throndsen.

Mens de fleste av de mindre handelsområdene gjør det godt, er utviklingen ikke særlig lystig i Os.

– Os er atypisk i bergensregionen. Selv om kommunen opplever relativt stor befolkningsvekst, har detaljhandelen ikke fått betalt for det, konstaterer Throndsen.

Faktisk omsatte butikkene i Os for nærmere to prosent mindre i 2008 enn de gjorde i 2007.

– Får mer konkurranse I detaljhandelen for hele regionen ble det omsatt for 750 millioner kroner mer i 2008 enn året før. Veksten er likevel langt lavere enn tidligere år.

– Dagligvarehandelen er den som klarer seg aller best i de vanskelige tidene, sier Throndsen.

Han mener også at detaljhandelen i regionen må være forberedt på de i fremtiden ikke bare kan konkurrere seg imellom.

– Netthandelen blir en stadig større konkurrent. De yngre kjøpegruppene handler langt mer på nett enn den eldre generasjonen. Det vil bli en utfordring for bransjen i årene som kommer, mener Throndsen.

HANDELSVINNER: Nesttun har den klart største omsetningsøkningen i bergensregionen. Når Bybanen åpner neste år vil veksten etter alt å dømme fortsette.
Silje Katrine Robinson (arkivfoto)