• Det var nesten uvirkelig, sier Torbjørn Bringedal.

I 70 år har de bergenske ingeniørene i fred og ro tegnet over 1000 skip og ferger. I fjor fikk de endelig gjennombrudd på andre siden av kloden.

— Det var nesten uvirkelig da gjennomslaget kom i 2011, sier Torbjørn Bringedal, styreleder og en av fire eiere i LMG Marin i Solheimsviken.

Med kontrakt på å tegne og prosjektere 14 gigantiske boreskip som skal bygges i Brasil, har det lille selskapet med 30 fast ansatte stappfulle ordrebøker og en solid vekst.

14 boreskip til Petrobras

Da det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras lanserte et gigantisk byggeprogram for i alt 28 boreskip, meldte LMG straks sin interesse. I 2009 ble bergenserne prekvalifisert av Petrobras, etter å ha slått ut store internasjonale konkurrenter.

I fjor kom de første kontraktene i havn. Gradvis har flere blitt landet, og da sluttstrek nylig ble satt, hadde LMG vunnet kontrakten for 14 av de 28 skipene.

— Kontraktene med to brasilianske verft går ut på at vi skal stå for komplett design av 14 boreskip som skal leveres mellom 2015 og 2019. Samlet verdi for oss er på flere hundre millioner kroner. Dette er de desidert største kontraktene i selskapets historie, forteller Bringedal.

Snart 70 år

Firmaet med kontor i det gamle administrasjonsbygget til daværende BMV i Solheimsviken har alltid vært eid av personer som jobber i bedriften, og de fire nåværende eierne kom inn etter et generasjonsskifte på 90-tallet.

Kvinnheringen Bringedal (44) begynte i selskapet som relativt fersk sivilingeniør i 1994, og fikk sin første eierpost noen år senere. I dag eier han nesten 19 prosent. Det samme gjør kollega Geir Tore Rise, mens Robert Weir eier 13 prosent. Adm. direktør Geir Lasse Kjersem er største eier, med nesten 50 prosent.

Det har ikke alltid sett like lyst ut som nå.

— Etter finanskrisen var etterspørselen fra industrien helt død. I 2009 handlet alt om å overleve, og det gikk på nattesøvnen løs. I 2010 gikk det noe bedre. I fjor løsnet det helt. Så ting forandrer seg fort, sier Bringedal.

Langsiktig arbeid

Omsetningen til LMG har de siste årene stort sett svinget mellom 30 og 50 millioner kroner, med 2009 som bunnår. Da var inntektene nede i 26 millioner kroner og resultat før skatt ble et underskudd på 276.000 kroner.

— Før fjoråret har vi aldri hatt spesielt høye overskudd. Resultatet har i stor grad blitt pløyd inn igjen i bedriften. Mye har gått med til investering i boreskip og andre maritime konsepter, både utvikling og markedsføring, sier Bringedal.

Alt før tusenårsskiftet begynte satsingen i Brasil, og han tror det er dette langsiktige arbeidet de nå får betalt for.

— Navnet vårt er bedre kjent ute enn i Norge. Dette viser at det er ikke alltid på "heimebøen" du får resultatene, sier han.

Trenger flere ingeniører

Med suksessen i Brasil følger en stor arbeidstopp de nærmeste par årene.

— Vi trenger flere ingeniører her i Bergen, og kunne godt ansatt ti nye med en gang. Problemet er at gode ingeniører er mangelvare. Oljebransjen har et sterkt sug etter ingeniører, som det ikke alltid er lett å konkurrere mot.

Bringedal håper rekrutteringen blir lettere når firmaet og prosjektene blir bedre kjent også lokalt i Bergen.

— LMG har en flat organisasjon og godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere får anledning til å utfordre seg selv og å forme løsninger på interessante prosjekter

Bonus til ansatte

Kun en million av overskuddet i fjor ble betalt ut som utbytte, resten ble avsatt til egenkapitalen, som økte fra 13,4 til 67,1 millioner kroner.

— Når de pågående prosjektene gir gode resultater, ønsker vi å belønne både oss selv og våre ansatte. Noe vil derfor også komme de ansatte til gode i form av en resultatavhengig bonus, sier Bringedal.

Mer offshore

Brasil-kontraktene blir gull verd på referanselisten.

— Når markedet ser at vi kan utvikle og ta på oss så store prosjekt, gir det tillit. Nå ser vi på muligheten for også å få kontrakter på andre typer offshorekonstruksjoner, både flytende plattformer, store offshorefartøy og produksjonsskip.

Spesialiteten har tradisjonelt vært å utvikle nye skipskonsept.

— Vi var tidlig ute med å designe gassdrevne ferger. Med stadig strengere utslippskrav kommer gassdrevne skip. Vi har levert 16 slike. Der er mer enn noen andre i verden kan vise til, sier Bringedal.

Fra skip til broer

Etter hvert blir det mer og mer andre konstruksjoner enn skip, og virksomheten beveger seg fra skipsdesign til det styrelederen kaller maritim engineering av flytende innretninger.

— Vi har for eksempel satset mye på å utvikle flytebroer, og har patentert en løsning for flytebroer med mulighet for passasje av opptil 70 meter høye cruiseskip. Her har vi benyttet mye av den samme teknologien som på flytende plattformer i Nordsjøen, sier Bringedal.

Gir ringvirkninger i Norge

Norske utstyrsleverandører nyter også godt av at LMG har fått kontrakt på design av de brasilianske boreskipene.

Så langt har kontraktene på borepakkene for alle 14 skipene gått til norske bedrifter.

Syv av skipene skal bygges ved verftet Jurong Aracruz, som er 50 prosent eid av offshoreverftet Jurong i Singapore.

De andre syv skal bygges ved det helbrasilianske Estalleiro Atlantico Sul.

— Aker Solutions har fått kontrakt på borepakkene til de syv fartøyene som bygges hos Jurong, mens NOV i Kristiansand har fått kontrakten på borepakkene til de andre syv, forteller Torbjørn Bringedal.

LMG assisterer verftene på teknisk side i innkjøpsprosessen, mens det er verftene selv om går ut og henter inn anbud.

— Hvordan er mulighetene for andre norske utstyrsleverandører?

— De bør ha store sjanser. Rolls-Royce er blant annet med og kjemper om motorkontrakter, men disse er ikke tildelt ennå, sier han.