• Bare rett og rimelig at de ansatte får sin del av overskuddet.