Dette kommer frem i en fersk analyse utarbeidet av Lindorff Norge. Innbyggerne i Sogn og Fjordane kommer aller best ut, tett fulgt av Rogaland, Møre og Romsdal og Hordaland.

— At innbyggerne i vestlandsfylkene er Norges beste betalere, henger tett sammen med at næringslivet i området går svært bra om dagen. Vi ser det ofte er en tett sammenheng mellom betalingsevnen til bedrifter og til privatpersoner, sier kommunikasjonssjef Stig Inge Eikemo i Lindorff Norge.

Svært få konkurser i Voss

I tillegg til at innbyggerne i Hordaland er sikrere betalere enn gjennomsnittet for Norge, er her også en lavere andel med langvarige betalingsvansker. Fylket er landets eneste som ikke har noen sammenheng mellom andel betalingsanmerkninger innen næringsvirksomhet og for innbyggerne.

Voss står frem som den mest kredittverdige kommunen i Hordaland. Kommunen hadde svært få konkurser (0,14 prosent) i forrige kvartal og meget lavt mislighold både for aksjeselskaper (3,97 prosent) og personer (3,10 prosent).

Ullensvang versus Osterøy

I tillegg til Voss utpeker Ullensvang seg som en av de mest kredittverdige kommunene i landet, med lav prosentandel for betalingsanmerkning på henholdsvis aksjeselskaper og personer.

På den andre siden av skalaen befinner Osterøy seg. Her er det høy konkursandel og meget høy misligholdsandel blant aksjeselskaper. Blant personer er derimot misligholdsandelen noe under gjennomsnittet i Osterøy, mens aksjeselskaper i kommunen er blant de minst kredittverdige i landet.

Mislighold opp på landsbasis

— Vi ser tydelig at næringslivet langs kysten totalt sett gjør det langt bedre enn næringer i fylker som ligger i oljeskyggen. De betaler i større grad regningene sine, det er stor næringstetthet og andelen bedrifter som går konkurs er lav, sier Stig Inge Eikemo.

På landsbasis har det siste året vist at misligholdet har økt betydelig blant norske aksjeselskaper. 7,5 prosent flere aksjeselskaper har fått betalingsanmerkning, og antall betalingsanmerkninger har samtidig økt med 13,2 prosent, viser Lindorffs analyse.

BEST I LANDET: Innbyggerne på Vestlandet er Norges beste betalere, ifølge en analyse gjort av Lindorff Norge.ARKIVFOTO: SCANPIX