Omfanget av gavene, bredden i engasjementet og den innsiktsfullhet som ligger bak plasserer Trond Mohn i en særklasse blant norske givere, sier direktør Erik Rudeng i institusjonen Fritt Ord, etablert da de største eierne i Narvesen i 1974 overlot aksjene i selskapet til Fritt Ord.

Bergens Tidende har laget en oversikt over gavene Trond Mohn har gitt til forskning, helse og idrett i slutten av denne artikkelen.

Bergensk tradisjon

Mens de rikeste i Norge gir noen titalls millioner kroner en sjelden gang, har Trond Mohn de siste fem årene delt ut i gjennomsnitt 300 millioner kroner i året. Sparebankstiftelsen, Norges største private stiftelse delte til sammenligning ut 187 millioner i 2011, Fritt Ord 109 millioner kroner.

Til forskning og undervisning har Trond Mohn gitt over en milliard kroner. Det meste av pengene har gått til tre store forskningsstiftelser i henholdsvis Bergen og Tromsø, men Mohn har også bidratt med 40 millioner kroner til Høyskolen i Bergen, det meste til sivilingeniørutdanningen der.Rudeng har skrevet flere biografier om norske næringslivsledere som har donert store beløp til gode formål. Han plasserer Mohn i en sterk bergensk tradisjon.

— Norges største by gjennom noen hundre år utviklet det bredeste kommersielle miljø landet hadde. Og borgerskapet her tok opp i seg den urbane europeiske tradisjonen med opprettelse av stiftelser til fremme av gode formål, forklarer Rudeng.

50 kunstgressbaner

Idretten har alltid stått Trond Mohn nærmest, og særlig breddeidretten. Drøye 50 kunstgressbaner, et titall haller og minst 80 ballbinger. Det samlede gavebeløpet til idretten runder en milliard kroner, men beløpet er usikkert. Det skyldes ikke minst at mange idrettslag ikke ønsker å opplyse om driftsstøtten fra Mohn, dels etter ønske fra Mohn selv. Det gjelder ikke alle.

— Hadde vi ikke fått driftsstøtte fra Mohn, måtte vi ha stengt hallen, sier leder i Flaktveit Idrettslag, Terje Valen.

Idrettslaget mottar hvert år driftsstøtte på en million kroner. Hallen på Flaktveit med tilliggende idrettsanlegg er finansiert gjennom en gave på 35 millioner.

Selv om breddeidretten får desidert mest, har Mohn også gitt store beløp til toppidretten. Brann har fått mellom 40 og 50 millioner kroner til spillerkjøp og driftsstøtte, TIL i Tromsø 30 millioner kroner, Løv-Ham nærmere 15 millioner, og elitesatsingen til Tertnes Håndball fikk i mange år tre millioner året i driftsstøtte.

Bygger veier

Ikke alle pengene fra Trond Mohn er gaver. Meland og Fusa kommuner huser to av bedriftene i Frank Mohn-konsernet. Her har Frank Mohn AS forskuttert 110 millioner kroner til helt nødvendige opprustninger av fylkesveier i kommunen. I Fusa har bedriften flyttet pengene fra strekning til strekning etter hvert som fylkeskommunen har betalt tilbake pengene fra bedriften, i Meland kommune har pengene fjernet flaskehalser og bedret trafikksikkerheten for fotgjengerne.

— Dette har vært høyt prioriterte veiprosjekter vi ikke ville ha fått penger til på andre måter på svært mange år, sier ordfører Nils Marton Aadland.

Pengene kommer ikke bare kommunen til nytte, også virksomhetene Frank Mohn AS driver i kommunene. Den samme egennytten kommer ikke til uttrykk gjennom gavene til helsevesenet. Haukeland Universitetssykehus har mottatt nærmere 450 millioner kroner i donasjoner fra Trond Mohn, i all hovedsak til teknisk medisinsk utstyr.

Den glade mesen

 Trond Mohn er en glad giver. Jeg vet det lyder som en floskel, men det mener jeg absolutt gjelder her. Han er takknemlig for å være en giver, og han er glad for den gleden gaven vekker. Han er ikke den strukturelle og taktiske mesen, men den glade mesen, sier sykehusdirektør Stener Kvinnsland.

Kvinnsland sier Mohn ikke har ønsket å påvirke sykehusets prioriteringer, men at han ofte har respondert på en henstilling om penger til noe spesielt.

 — Når han gir oss frie midler, legger han ingen føringer.

- Redder gavene liv?

— Ja, det er helt uomtvistelig. Og så sier jeg ikke at det redder ekstra liv. Vi gir alle de pasienter som kommer til oss den beste behandling, men det påvirker våre evner som en tilleggseffekt.

Trenger forbilder

Erik Rudeng mener Mohns donasjonsvirksomhet bærer preg av å være veldig gjennomtenkt.

— Den er basert på egen kunnskap om de verdiene og institusjonene han ønsker å fremme.

Rudeng håper Trond Mohn kan fungere som forbilde for mange andre rike mennesker.

— Man sammenligner Mohn med enda større milliardærer som John Fredriksen og Stein Erik Hagen, men ingen av disse rekker Trond Mohn til ankelen når det gjelder formatet og den innsiktsfullhet som er lagt til grunn for donasjonene. I Norge har vi de seneste årene sett en mangedobling av private formuer. Det vil være en stor fordel for oss alle, dersom en større del av disse midlene kommer fellesskapet til gode.

Trond Mohn har ikke ønsket å la seg intervjue til denne saken.

Oversikt over gavene Trond Mohn har gitt til forskning, helse og idrett:

Bergen Medisinske forskningsstiftelse Forskningsfond 620 000 000
Bergen Forskningsstiftelse Forskningsfond 250 000 000
Mohn Sverdrup senter Tilskudd til oppstart 25 000 000
Tromsø forskningsstiftelse Forskningsfond 100 000 000
Høgskolen i Bergen SivilIngeniørutdannelse 40 000 000
Høgskolen i Bergen Oppstart idrettsutdanning 5 000 000
Sum forskning/utdanning   1 040 000 000
     
Helse    
Ukjent Medisinsk utstyr 20 000 000
Sykehus i Malawi Fødeavdeling 7 500 000
Haukeland Medisinsk/teknisk utstyr 200 000 000
Haukeland universitetssykehus Hjertemaskin 20 000 000
Haukeland universitetssykehus Røntgenmaskiner 40 000 000
Haukeland universitetssykehus PET-scanner 40 000 000
Haukeland universitetssykehus Barnas energisenter 70 000 000
Haukeland universitetssykehus Navigasjonslaboratorium 24 000 000
Haukeland universitetssykehus Strålekniv 32 000 000
Haukeland universitetssykehus Operasjonsutstyr 4 350 000
Haukeland universitetssykehus Hjerte CT 14 800 000
Universitetssykehuset Nord-Norge PET-scanner 50 000 000
Universitetssykehuset Nord-Norge Medisinskteknisk utstyr 30 000 000
St Olav Hospital PET-scanner 50 000 000
Valen sjukehus Tilskudd velferdsbygg 300 000
Haraldsplass diakonale sykehus Ultralydapparat 1 500 000
Sum Haukeland universitetssykehus   445 150 000
Sum Helse   604 450 000
     
Samfunn    
New Page Sponsorstøtte 2005-2007 1 800 000
Sjømannsmonument Tilskudd til reising 1 500 000
Norges Miljøvernforbund Driftsstøtte/gjeldslette 45 000 000
Norges Miljøvernforbund tilskudd båt 25 000 000
Arbeiderpartiet i Bergen Valgkampstøtte 600 000
Nansen Human Foundation Sponsorstøtte 1 100 000
Den Nationale Scene Restaurering av teatret 1 000 000
Frelsesarmeen Diverse tilskudd 1 500 000
Kirkens Bymisjon Diverse tilskudd 1 500 000
Kirkens Bymisjon Kafe Magdalene innredning 3 000 000
Litteraturhuset Driftstilskudd 10 000 000
Nordsjøfartmuseet Tilskudd til utstilling 1 000 000
Bergensavisen Aksjekapital 10 000 000
Bevar Hardanger Driftstilskudd 500 000
Meland Forskottering av fylkesveger 40 000 000
Jondal Tilskudd fylkesveg 6 600 000
Fusa kommune Forskottering av fylkesveger 77 000 000
Civita Driftsstøtte 250 000
Arboretet og botanisk hage Milde Japansk hage 7 000 000
Bergen Kunstindustrimuseum Utstillingsstøtte 1 000 000
Kringlebotn velforening Aktivitetshus 850 000
Raftostiftelsen Ulike tilskudd 10 000 000
Fredrik Kayser-monument Tilskudd 200 000
Saborgs historie Tilskudd 800 000
Erik Tysse Advokathjelp 600 000
Ulike andre mottakere Tilskudd mm 30 000 000
Sum samfunn   277 800 000
     
Idrett    
     
Fyllingen    
Varden Amfi Opprusting 35 000 000
Løv-Ham Kunstgressbane Ukjent
Framohallen Bygging, driftsstøtte 56 000 000
Løv-Ham Sponsing/gjeldslette 14 000 000
Fjellsdalen kunstgress Kunstgressbane 9 000 000
Varden Kunstgressbane 11 200 000
Fyllingen Aldersbestemte lag 1 000 000
Fyllingen håndball Sponsorstøtte 3 000 000
Sum fyllingen   129 200 000
     
Åsane    
Tertnes Sponsing/gjeldsslette 35 000 000
Bergen Nord Nærmiljøanlegg mm. 10 000 000
Flaktveit Ny idrettspark 35 000 000
Åstveit Åstveit stadion 21 000 000
Vestlandshallen Tilskudd ny hall 30 000 000
Myrdal Kunstgressbane 12 000 000
Salhus Kunstgressbane 8 300 000
Flaktveit IK Driftsstøtte 9 000 000
Eidsvåg Kunstgressbane 1 500 000
Leikvang Friidrettshall 27 000 000
Sum Åsane   188 800 000
     
Arna    
Garnes Kunstgressbane 7 500 000
Bjørnarhallen Tilbygg 4 400 000
Ytre Arna Kunstgress 1 000 000
Sum Arna   12 900 000
     
Loddefjord    
Frøya Idrettshall 28 000 000
Gravdal Kunstgress og undervarme 19 000 000
Loddefjord Iskanten 15 000 000
Loddefjord Kunstgressbane 8 000 000
Vadmyra Kunstgressbane 8 000 000
Kongsmyren Kunstgressbane 6 500 000
Vadmyrahallen Nytt tilbygg 6 000 000
Frøya Idrettspark Driftstilskudd 9 000 000
Tjønnen, kunstgress Kunstgressbane 15 000 000
Gamle Nygårdsmyren Kunstgressbane 8 000 000
Vadmyra Kunstgressbane liten 1 000 000
  Kunstgressbane liten 2 stk. 1 000 000
Sum Loddefjord   124 500 000
     
Fana/Ytrebygda    
Slåtthaug Kunstgressbane 8 000 000
Fana IL Gjeld-sletting 1 700 000
Ytrebygda skole Kunstgressbane 7 100 000
Bjarghuset Tilskudd 1 300 000
Hjellestad skole Kunstgressbane 7 100 000
Sandslihallen Rentefritt lån 30 000 000
Fjellsdalen Kunstgressbane 7 500 000
Nesttun Kunstgressbane 7 500 000
Liland Kunstgressbane 4 500 000
Stavollen kunstgress mini Kunstgressbane liten 1 000 000
Sum Fana/Ytrebygda   75 700 000
     
Bergenhus/Årstad    
Gimle basket Oppussing av hall mm 20 000 000
Gimle basket Driftstilskudd 2 000 000
Stemmemyren Kunstgressbane 13 000 000
Møhlenpris Kunstgress/tribune/klubbhus 13 500 000
Nordneshallen Ny hall 8 500 000
Nordneshallen Driftstilskudd 10 000 000
Ulriken Sponsing 2 500 000
Nymarksbanen Kunstgressbaner 14 400 000
Stemmemyren småbane kunstgress Kunstgress mini 1 500 000
Sum Bergenhus/Årstad   85 400 000
     
     
Nordhordland    
Nordre Holsenøy Idrettslag Klubbhus 10 000 000
Austmarka, Radøy Kunstgressbane 6 500 000
Meland Aktiv Ny hall og kulturhus 30 000 000
Meland Golf Tilskudd golfbane 6 000 000
Meland kommune Ballbinger 4 000 000
Austrheim Tilskudd idrettspark 2 000 000
Lindåshallen Tilskudd til bygging 4 000 000
Fossemyra, Meland Kunstgressbane 12 000 000
Leirdalen, Meland Fotballbane/kunsgress 14 000 000
Knarvik, Lindås Kunstgressbane 7 000 000
Sum Nordhordaland   95 500 000
     
Fusa/Os    
Fusa Svømme og gymhall 10 000 000
Fusa kommune Fem ballbinger 4 200 000
Fusa Kunstgressbane 3 000 000
Hålandsdalen Rulleskibane 7 000 000
Lysekloster Idrettsanlegg 8 000 000
Kuventræ Kunsgressbane 12 000 000
Os skyttarlag Opprusting skytebane 3 000 000
Sum Fusa/Os   47 200 000
     
Resten av Hordaland    
Hordaland fotballkrets 60 ballbinger 30 000 000
Vaksdal Fleirbrukshallen Dale 10 000 000
Kvam Strandebarm Idrettspark 6 600 000
Kvam Kunstgress Øystese 2 500 000
Askøy Kunstgress Erdal 2 600 000
Askøy Planlegging Bergheim 400 000
Askøy 7er-bane 1 300 000
Straume Idrettspark, Fjell Tilskudd 5 000 000
Skogsvåg, Sund Kunstgressbane 5 500 000
Straume idrettspark Tilskudd 2 000 000
Sum av resten Hordaland   65 900 000
     
Sogn og Fjordane    
Sogndal Fosshaugane Campus 4 000 000
Sogndal Fosshaugane Campus 15 000 000
Stryn Rulleskibane, Ullsheim 2 450 000
Flora Florø storhall 10 000 000
Førde Hafstad folkepark 10 000 000
Sum Sogn og Fjordane   41 450 000
     
Troms/Finnmark    
Tromsø Kunstgressbane 5 000 000
Tromsø Sponsing TIL 30 000 000
Tromsø Kunstgressbane 7 000 000
Kunstgress/tribuner Kautokeino ukjent
Lakselv Kunstgressbane 2 500 000
Sum Troms/Finnmark   44 500 000
     
Diverse    
Brann Garanti lån 70 mill.  
Brann Spons og spillerkjøp 45 000 000
Ulike idrettslag Tilskudd på 90-tallet 30 000 000
Bergen kommune 24 ballbinger 12 000 000
Diverse idrettslag/haller Samlet driftstøtte anslag 100 000 000
Sum diverse   187 000 000
     
Sum idrett   1 098 050 000
Sum alle kategorier   3 020 300 000