Som BT skriver i dag er det en svært bitter familiestrid som mandag skal opp for Bergen tingrett (se fakta).

Hilde Valdersnes Olsen mener faren er i ferd med å kjøre familieselskapet Ole Bull Holding AS i grøften, og krever at hennes eierandel på 45 prosent kjøpes ut for et sted mellom 70 og 90 millioner kroner.

Ifølge datteren skal faren ha ansvaret for at familien har tapt minst 56 millioner kroner på to eiendomsprosjekt i Spania.

Datterens advokat: — Straffbart forhold

I tillegg mener datteren at faren urettmessig har belastet familiens spanske datterdatterselskap Ole Bull Eiendom SL for en privatutgift på 84.000 euro.

— Dette er midler som han urettmessig har tilegnet seg. Dette er dermed et straffbart forhold, sier datterens advokat, Helge Wesenberg.

Han ønsker ikke å gå inn på hva de 84.000 euroene skal ha blitt brukt på.

— Vi har bedt motparten komme med beviser for denne anførselen, fordi dette er udokumenterte og uspesifiserte påstander. Vi tilbakeviser dem og har fremlagt en forklaring på beløpene, sier advokat Per Erland, som representerer Ole Bull Holding ved Roald Valdersnes.

- Hadde ikke tillitt

Erland sier følgende om motpartens beskyldninger om grovt økonomisk utroskap:

— Vi mener de forsøker å skape en konflikt for å få grunnlag for innløsning.

Etter å ha vært ute av selskapet i to år, returnerte Valdersnes i 2009. Det er etter dette at situasjonen i forhold til datteren har tilspisset seg.

Omstridt gjeldsgaranti

En sentral del av familiestriden er at faren i forbindelse med Spania-satsingen skrev under på en personlig gjeldsgaranti på fem millioner euro – eller omkring 37 millioner kroner.

Datteren mener faren ikke forstod hva han skrev under på, noe farens advokat benekter. Ifølge Roald Valdersnes' advokat var det vanlig at hans klient gav personlige garantier på vegne av selskaper for å få dem opp å gå.

Ifølge datter Hilde Valdersnes Olsen har faren holdt kunstig liv i de spanske selskapene for å unngå personlig konkurs dersom selskapene skulle gå over ende.

Hun frykter også at faren skal overføre gjeldsgarantien på fem millioner til familieselskapet, noe faren mener han kan gjøre.

Mener faren frykter spanske skjeletter

Datteren kommer med flere beskyldninger og mulige motiv for sin far:

"(...) en ytterligere årsak til at de spanske selskapene holdes kunstig i live, er frykten for at en konkurs i Spania vil avdekke økonomiske misligheter", skriver hennes advokat i et sluttinnlegg til Bergen tingrett.

I sitt sluttinnlegg til tingretten tar farens advokat til motmæle:

"Beskyldningene mot Roald Valdersnes vedrørende "underslag" tilbakevises på det sterkeste av saksøkte."

- Totalt brudd

Hilde Valdersnes Olsen og hennes bror fikk begge tildelt 45 prosent av aksjene i familieselskapet Ole Bull Holding i 2005. Faren, som hadde bygget opp selskapet, ble sammen med sin kone sittende igjen med ti prosent.

Datteren er helt alene i sitt krav mot Ole Bull Holding. Både hennes mor og bror støtter far Roald Valdersnes.

Striden som skal opp for Bergen tingrett mandag preger familien.

Ifølge datterens advokat har forholdene som skal tas opp i rettssaken ført til et "alvorlig og varig motsetningsforhold med et konfliktnivå som også har medført totalt brudd på det personlige plan".

FORSVARER DATTER: Advokat Helge Wesenberg.
TOR HØVIK
FORSVARER FAREN: Advokat Per Erland.
BERGENS TIDENDE