Både statsadvokater og forsvarsadvokater er bekymret for at enorme lønnsforskjellene kan gjøre det vanskelig å rekruttere skarpskodde jurister til jobber i politi og påtalemakt. Likningstallene viser at det er alt annet enn økonomisk gunstig for en jurist å satse på en karriere innen påtalemyndigheten.

Idealister i uniform

— Vi står i en situasjon der vårt yrke begynner å ligne kallsutøvelse, sier Randi Gabrielsen. Hun er leder i Statsadvokaters forening og selv statsadvokat i Hordaland. Gabrielsen mener at arbeidsmengde og ansvar ikke står i forhold til lønnsnivået.

— Det er grovt urimelig at aktor i straffesaker, som har ansvaret for hele bevisførselen og fremdriften i straffesaker, skal ha mye mindre betalt enn de andre aktørene. Vi tror vi fort kan få et rekrutteringsproblem, sier Gabrielsen. Hun forteller at fagforeningen nå har startet arbeidet med å få alle tallene på bordet. Kriminalsjef Svein Erik Krogvold ved Bergen politidistrikt merker at lønnsnivået virker inn på søkermassen til juriststillinger.

— Søkertallene har bedret seg de siste årene, men vi merker naturligvis at vi ikke kan konkurrere med lønningene i det private næringsliv. Ofte blir vi litt skeptiske når toppjurister søker jobb hos oss. Vi mistenker enkelte for bare å ville være her i ett års tid for å skaffe seg nødvendig erfaring med straffeprosess, sier Krogvold.

— Hva skal til for at toppjurister skal ønske å jobbe hos dere?

— Da må de vise beskjedenhet i forhold til lønn og være utstyrt med en god porsjon idealisme, sier Krogvold.

Millioner her, smalhans der

Statsadvokater og politijurister tjener atskillig dårligere enn dommere, og kan bare drømme om inntektene til de mest kjente forsvarsadvokatene. Aller størst blir forskjellene om man sammenlikner med inntektene til forretningsadvokatene i byens ledende advokatselskaper.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg er den øverste leder for påtalemyndigheten i Hordaland. Han er bokført med enn inntekt på 424.700 kroner i år 2000. Til sammenligning er ingen av partnerne i Wikborg, Rein & Co registrert med inntekt under tre millioner kroner.

Så store lønninger hører til sjeldenhetene i advokat bransjen, men det hender likevel sjelden at statsadvokater stiller i retten uten at motparten tjener minst dobbelt så mye som dem. Fare for rettssikkerheten

Odd Drevland er en av byens mest profilerte forsvarsadvokater. I fjor hadde han en inntekt på 1,4 millioner kroner.

— Når lønnsforskjellene blir så store er det fare for at politijurister med ambisjoner vil velge å hoppe over gjerdet. Det vil bli stor turnover i politiet, mange ferske folk, og dermed dårligere standard.

— Kan det true rettssikkerheten?

— Med mange uerfarne jurister er det større fare for at det gjøres feil som ikke blir oppdaget av domstolen. Disse feilene ville gjerne mer drevne jurister unngått, sier Drevland.