— Nok et krevende år er lagt bak oss, og fjerde kvartal viste fortsatt underskudd, sier konsernsjef Lisbet K. Nærø i Tide ASA.

Hun sier at den underliggende driften likevel er positiv, og hun regner med at 2013 skal bringe regnskapet i balanse.

Ifølge Nærø er hovedårsaken til resultatnedgangen i stor grad at 2012 er det først hele driftsåret etter at selskapet gikk fra forvaltningskontrakter til anbudskontrakter for rutebusskjøring.

Alle rutekontraktene til Tide er nå konkurranseutsatte.

Hun sier at anbudsmodellene som Tide benytter, gir tilfredsstillende avkastning i sum over kontraktenes levetid, men normalt vil kontraktene ha lav lønnsomhet i oppstartsfasen.

— Dette har sammenheng med oppstarts- og innkjøringskostnader, opplæring av ansatte, samt høyere finanskostnader de første årene. Dette er med på å prege resultatet i 2012, forklarer Nærø.

Finansdirektør Øystein Disch Olsrød sier at siktemålet for 2013 er et tilnærmet nullresultat.

— Det vil være en betydelig forbedring fra årets underskudd på 55 millioner kroner. Ambisjonen er at vi igjen skal levere et overskudd i 2014, sier Disch Olsrød.

Tide ASA    
Tall i mill. kroner 2012 2011
Driftsinntekter 1922 1989
Driftsresultat -20 100
Resultat før skatt -55 73
BEDRE I ÅR: Konsernsjef Lisbet K. Nærø regner med å få regnskapet i balanse i 2013, etter et underskudd i fjor på 55 millioner kroner.ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ